Almanca Adverbien (Zarflar)

İsimli konu WH 'Yabancı Dil' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 7 Mayıs 2011 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Almanca Adverbien (Zarflar). Adverbien (Zarflar) ADVERBEN (ZARFLAR) Almancada fiilleri[IMG] isimleri[IMG] sıfatları[IMG] artikelleri ve zamirler dışında kalan sözcüklere „dolgu... ZARFLAR Örnekleri İngilizce'de Zarflar ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  Adverbien (Zarflar)

  ADVERBEN (ZARFLAR)

  Almancada fiilleriAlmanca Adverbien (Zarflar) isimleriAlmanca Adverbien (Zarflar) sıfatlarıAlmanca Adverbien (Zarflar) artikelleri ve zamirler dışında kalan sözcüklere „dolgu sözcükleri“ veya „yan sözcükler“ diyebileceğimiz partikel adındaki sözcükler kalır. Partikel dediğimiz sözcükler üç gruba ayrılır;

  Adverbien (Zarflar)

  Präpositionen (Edatlar)

  Konjunktionen (Bağlaçlar)
  Bu sözcükler bir fiil veya bir isim gibi çekimlenmezler ve değişmezler. Bunları tek tek ele almak gerekir. ZarflarAlmanca Adverbien (Zarflar) cümlede tarif edilen eylemiAlmanca Adverbien (Zarflar) hareketi daha yakından tarif edip konunun ayrıntılı olarak dile getirilmesini sağlarlar. Kullanım yerleri genel olarak şöyledir;
  Bir fiille birlikte kullanıma ve fiilin anlamını pekiştirme;
  Dort steht mein Auto.

  (Otomobilim orda duruyor)
  Der Unfall geschah gestern.

  (Kaza dün cereyan etti.)
  Bir ismin anlamını pekiştirme ve onunla birlikte kullanılma;
  Das Buch dort gehört mir.

  (Oradaki kitap bana aittir.)
  Der Unfall gestem war furchtbar.

  (Dünkü kaza korkunçtu.)
  Bir sıfatın anlamını pekiştirme ve bir sıfala birlikte kullanma;
  Das Auto fuhr sehr schnell.

  (Otomobil çok hızlı gidiyordu.)
  Die Blume war ziemlich schön.

  (Çiçek oldukça güzeldi.)
  Bir başka zarfın anlamını pekiştirme;
  Die Oma besucht uns sehr oft.

  (Büyükanne bizi çok sık ziyaret ediyor.)
  Karl malt besonders gern.

  (Karl özellikle severek resim yapıyor.)
  Edatlarla ifade edilen yerAlmanca Adverbien (Zarflar) zamanAlmanca Adverbien (Zarflar) sebep bildiren öğelerin yerini tutma;
  Ich habe mit diesem Messer getötet.

  (Bu bıçakla öldürdüm.)
  Die Katze liegt unter dem Tisch.

  (Kedi masanın altında yatıyor.)

  ZARFLARIN TÜRLERİ
  Zarflar niteliklerine göre ve görevlerine göre dört ana gruba ayırabiliriz;
  Die Lokaladverbien (Yer mekan belirten zarflar)

  Die Temporaladverbien (Zaman bildiren zarflar)

  Die Modaladverbien (Hal zarfları)

  Die Kausaladverbien (Sebep bildiren zarflar)
  a. Die Lokaladverbien (Yer Ve Mekan Bildiren Zarflar)
  Yer ve mekan bildiren zarflar belirli ve belirsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Belirsiz zarfları şöyle bir tabloda toplayabiliriz.
  BESTİMMTE LOKALADVERBİEN (BELİRLİ YER ZARFLARI)

  Wo?

  (nerede)
  Wohin

  (nereye?)
  Woher?

  (nereden?)

  Hier

  (Burada)
  HierhinAlmanca Adverbien (Zarflar) nach hier

  (buraya)
  Von hier

  (buradan)

  Dort

  (orada)
  DorthinAlmanca Adverbien (Zarflar) nach dort

  (oraya)
  Von dortAlmanca Adverbien (Zarflar) dorher

  (oradan)

  Da

  (orada)
  Dahin

  (oraya)
  Von daAlmanca Adverbien (Zarflar) daher

  (oradan)

  Draußen

  außen

  (disarda)
  Nach draußenAlmanca Adverbien (Zarflar) hinaus von außen

  (disariya)
  Von draußen

  (disaridan)

  Auswärts

  (disarda)
  Nach auswärts

  (disariya)
  Von auswärts

  (disaridan)

  Drinnen

  inen

  (icerde)
  Nach drinnenAlmanca Adverbien (Zarflar) hinein

  (iceriye)
  Von drinnenAlmanca Adverbien (Zarflar) von innen

  (iceriden)

  Oben

  (yukarida)
  Nach obenAlmanca Adverbien (Zarflar) hinaufAlmanca Adverbien (Zarflar) aufwärts

  (yukaridan)
  Von oben

  (yukariya)

  Unten

  (asagida)
  Nach untenAlmanca Adverbien (Zarflar) hinunterAlmanca Adverbien (Zarflar) abwärts

  (asagidan)
  Von unten

  (asagiya)

  Vorn

  (onde)
  Nach vorn vorwärts

  (önden)
  Von vorn

  (öneAlmanca Adverbien (Zarflar) ileri)

  Hinten

  (arkada)
  Nach hinten rückwärts

  (arkadan)
  Von hinten

  (arkadan)

  Links

  (solda)

  seitwärts

  (kenaraAlmanca Adverbien (Zarflar) yana)
  Nach links

  (sola)
  Von links

  (soldan)

  Rechts

  (sagda)
  Nach rechts

  (saga)
  Von rechts

  (sagdan)

  Drüben

  (ötede)
  Nach drübenAlmanca Adverbien (Zarflar) hinüber

  (oteye)
  Von drübenAlmanca Adverbien (Zarflar) herüber

  (oteden)

  Bu zarfları cümle içinde fiili veya ismi pekiştirmek için kullanmak mümkündür;
  Die Tür links wird nicht gebraucht.

  (Soldaki kapı kullanılmıyor.)
  Der Ball kam von rechts.

  (Top sağdan geldi.)
  „Hin“ ve „her“ Zarfları
  Belir yer zarfları içinde „hin“ ve „her“ zarflarının ayrıcalık gösteren bir yeri vardır. Bu zarflarAlmanca Adverbien (Zarflar) sözü söyleyen kişinin bulunduğu yere ve bu kişiye göre tespit edilen hareket yönünü kullanır.
  „Hin“ zarfı sözü söyleyen kişidenAlmanca Adverbien (Zarflar) ondan başka bir yöne doğru yapılan hareketi anlatmak için kullanılır. Cümlenin anlamına göre çok değişik şekillerde Türkçeleştirilir veya cümleye uzaklaşan bir hareket anlamı katmanın dışında bir Türkçe anlamı olmaz.
  Wo gehst du hin?

  (nereye gidiyorsun?)
  „Her“ zarfı iseAlmanca Adverbien (Zarflar) sözü söyleyen kişiye doğru yapılanAlmanca Adverbien (Zarflar) yaklaşan bir hareketi ifade eder. Bunun da çoğunlukla tam bir Türkçesi yokturAlmanca Adverbien (Zarflar) cümleye sadece yaklaşan bir eylem anlamı katar.
  Wo komms du her?

  (Nereden geliyorsun?)
  Wirf mir einen Apfel her!

  (Bana aşağı bir elma at!)
  Bu iki zarf bazı edatlarla birleşerek başka edatları da meydana getirebilir. Bunların eylemin yönündeAlmanca Adverbien (Zarflar) cümle içindeki kullanışlarına göre aşağıda verilenlerden farklı olabilir:
  hinaus / heraus : dışarıAlmanca Adverbien (Zarflar) dışarıya

  hinein / herein : içeriAlmanca Adverbien (Zarflar) içeriye

  hinauf / herauf : yukarıAlmanca Adverbien (Zarflar) yukarıya
  hinab / herab : aşağıAlmanca Adverbien (Zarflar) aşağıya

  hinunter / herunter : aşağıAlmanca Adverbien (Zarflar) aşağıya

  hinüber / herüber : öteye
  Bunlardan hin veya her ile başlayanlardan hangisinin kullanılacağı yine sözü söyleyen kişiye göre hareketin hangi yönde cereyan ettiğine bağlıdır. Sözü söyleyen kimseAlmanca Adverbien (Zarflar) örneğin „dışarıya“ derken hareket kendisinden uzaklaşıyorsa hinaus zarfını kullanır. Ancak kendisi dışarıdaysa ve dışarı çıkma eylemi bir mekandan kendisine doğru yapılıyorsa yani hareket kendisine doğruysa „heraus“ zarfını kullanır.
  Gehen Sie bitte hinaus?

  (Nereye gidiyorsun?)


  Die Kinder kommen aus der Schule heraus.

  (Çocuklar okuldan dışarı geliyor.)
  Unbestimmte Lokaladverbien (Belirsiz Yer Zarfları)
  Belirsiz yer zarflarından en çok kullanılanları aşağıdaki tablodadır.
  Wo? (nerede)
  Wohin? (nereye)
  Woher? (nereden)

  Anderswo

  (Başka bir yerde)
  Anderswohin

  (Başka bir yere)
  Anderswoher

  (Başka bir yerden)

  Irgendwo

  (Herhangi bir yerde)
  Irgendwohin

  (Herhangi bir yere)
  Irgendwoher

  (Herhangi bir yerden)

  Nirgendwo

  (Hiç bir yerde)
  Nirgendwohin

  (Hiç bir yere)
  Nirgendwoher

  (Hiç bir yerden)

  Überall

  (Her yerde)
  Überallhin

  (Her yere)
  Überallher

  (Her yerden)

  Es ist nirgendwo schöner als zu Hause.

  (Hiçbir yer evden güzel değildir.)
  Wir wollen dieses Jahr anderswohin fahren.

  (Biz bu yıl başka bir yere gitmek istiyoruz.)
  bAlmanca Adverbien (Zarflar)ie Temporaladverbien (Zaman Zarfları)
  Bu gruptaki zarflarAlmanca Adverbien (Zarflar) bir eylemin meydana geldiği zamanı tarif ederler. Bunlar çok çeşitli ve çok yönlüdür. Zaman zarflarını bu neden anlarına göre gruplara ayırıp incelemek gerekir.
  Eylemin cereyan ettiği zamanı ifade eden zarflar

  Bu zarflar „wann“ (ne zaman?) sorusunun cevabını verirler.
  a. Belirli Zaman Zarfları
  heute – bugün

  morgen – yarın

  gestern – dün

  vorgestern – önceki gün

  über morgen – ertesi gün

  vorgestem morgen – önceki sabah

  gestern morgen – dün sabah

  heute morgen – bu sabah

  heute abend – bu akşam

  gestem mittag – dün öğleyin
  Belirli bir gün veya belirli anını anlatan zarflar
  am Tage – gündüz

  am Morgen – sabahleyin

  am Vormittag – öğleden önce

  am Mittag – öğleyin

  am achtmittag – öğleden sonra

  am Abend – akşamleyin

  in der Nacht – geceleyin

  am Sonntag – pazar günü

  eines Tages – bir gün

  eines Morgens – bir sabah gibi örnekleri çoğaltabiliriz.
  Sürekli tekrarlanan günler veya zamanları gösteren zarflar;
  des Morgens – Sabahları

  des Mittags – Öğleden önceleri

  sonntags – pazarları

  mittags – öğleleri

  abends – akşamları gibiAlmanca Adverbien (Zarflar).
  GeçenAlmanca Adverbien (Zarflar) içinde bulunan veya gelecek zamanlarla ilgili zarflar;
  die vorige Woche – geçen hafta

  diese Woche – bu hafta

  voriges Jahr – geçen yıl

  vor einer Minute – bir dakika önce

  in 15 Minuten – 15 dakika içinde

  in einer Woche – bir hafta içinde

  nach 6 monaten – 6 ay sonra
  b. Belirsiz Zaman Zarfları
  Bu zarflar belirli bir tarih veya zamanı anlatmaz ve kesin olmayan zaman ölçülerini dile getirir:
  einst – bir zamanlar

  einstmals – bir zamanlar

  damals – o zamanlar

  anfangs – başlangıçta

  zuerst – önce

  vor kurzem – kısa süre önce

  soeben – az önce

  jetzt – şimdi

  sofort – derhal

  bald – yakında

  dann – sonra

  danach – ondan sonra

  ehemals – eskiden

  einmal – bir zamanlar

  niemals – hiç bir zaman

  früher – eskiden

  neulich – kısa süre önce

  bereits – henüzAlmanca Adverbien (Zarflar) yeni

  gerade – az önceAlmanca Adverbien (Zarflar) hemen

  augenblicklich – anındaAlmanca Adverbien (Zarflar) şu an

  gleich – derhal

  künftig – gelecekte

  später – sonra

  endlich – nihayet

  Süre Bildiren Zarflar
  Bu zarflar „wie lange“ (ne kadar?)Almanca Adverbien (Zarflar) „seit wann“ (ne zamandan beri) ve „bis wann“ ( ne zamana kadar?) sorularına cevap verir.
  Belirli Zaman Kavramları:
  Ein Tag – bir gün

  sechs Monate – 6 ay

  hundert Jahre – yüz yıl

  seit heute – bugünden beri

  von morgen ab – yarından itibaren

  seit Mai – Mayıs'tan beri

  seit Ostern – Paskalya'dan beri

  bis gestern – düne kadar

  bis heute – bugüne kadar
  Belirsiz Zaman Kavramları:
  lange – uzun süre

  beständig – sürekli

  immer – her zamanAlmanca Adverbien (Zarflar) daima

  tagelang – günlerce

  underdessen – bu arada

  inzwischen – bu arada

  seitdem – o zaman beri

  seit damals – eskiden beri

  seit langer Zeit – uzun zamandan beri

  bis Jetzt – şimdiye kadar

  bis dann – o zamana kadar

  auf immer – ilelebet

  ewig – ilelebetAlmanca Adverbien (Zarflar) ömür boyu

  zeitlebens – ömür boyu

  wochenlang – haftalarca

  vorläufig – şimdilik

  seither – o zamandan beri
  Zamanın Tekrarlanmasını İfade Eden Zarflar;
  oft (sık sık)

  immer wieder (devamlı)

  mehrmals (defalarca)

  jedesmal (her defasında)

  täglich – her gün

  alle Tage – her gün

  Tag und Nach – sabah akşam
  Örnek Cümleler;
  Ich stehe morgens um 7 Uhr auf und gehe abends um 10 Uhr ins Bett.

  (Sabahları 7'de kalkıyorum ve akşamları saat 10'da yatıyorum.)
  Dienstags und Freitags bin ich in der Schule.

  (Salıları ve Cumaları okuldayım.)
  Wir werden ihn niemals vergessen.

  (Onu hiç bir zaman unutmayacağız.)
  Er wird zeitlebens taub bleiben.

  (O ömrü boyunca sağır kalacak.
  Die Modaladverbien (Hal Bildiren Zarflar):

  Hal bildiren zarfların en çok kullanılanlarını gruplara ayırarak inceleyelim.
  Bir eylemin nasılAlmanca Adverbien (Zarflar) ne şekilde cerayan ettiğini anlatan zarflar)
  Moglichherweise (muhtemelen)
  Natürlich (tabii)

  Teilweise (kısmen)
  Stückweise (tek tek)

  Shcriftlich (yazılı)
  Brieflich (mektupla)

  Absichtlich (kasten)
  Anders (başka)

  Gern (seve seve)
  Auswendig (ezbere)

  Umsont (bedava)
  Vergebens (boşuna)

  Geradeaus (dosdoğru)
  Genauso (aynen)

  Eilends (aceleyle)
  Insgeheim (içtenAlmanca Adverbien (Zarflar) gizlice)

  (Derece ve ölçü bildiren hal zarfları)
  Sehr (çok)
  Nur (yalnız)

  Beinahe (az kalsın)
  Besonders (özellikle)

  Etwas (biraz)
  Ausserordentlich (olağanüstü)

  Gänzlich (tamamen)
  Wenig (az)

  Ungewöhnlich (garip)
  Ziemlich (oldukça)

  Derart (öyle)
  Vollends (tamamen)

  Überhaupt (hiç)
  Gar (hiç)

  (Anlam genişleten hal zarfları)
  Außerdem (ayrıca)
  Überdies (üstelik)

  Sonst (bunun dışında)
  Auch (deAlmanca Adverbien (Zarflar) daAlmanca Adverbien (Zarflar) dahi)

  Ebenfalls (aynı şekilde)
  Zweitens (ikincisi)

  Erstens (birincisi)
  Ferner (bunun dışında)

  Allerdings (bununla birlikte)
  Nur (sadece)

  Jedoch (ancak)
  Wenigstens (en azından)

  Zumindest (en azından)
  Immerhin (yine de)

  Eher (daha çok)
  Vielmehr (daha çok)


  (Anlam vurgulayan hal zarfları)
  Eben (tam o sırada)
  Gerade (tam o anda)

  Selbst (bile)
  Allein (bir tek)

  Sogar (hatta)
  Schon (bileAlmanca Adverbien (Zarflar) artık)

  Bereits (çoktan)
  Erst (dahaAlmanca Adverbien (Zarflar) ancak)

  Insbesondere (bilhassa)  (Tahmin ve Değerlendirme İfade Eden zarflar)
  Vielleicht (belki)
  Womöglich (muhtemelen)

  Sicher (mutlaka)
  Bestimmt (kesinlikle)

  Gewiß (kesinlikle)
  Zweifellos (şüphesiz)

  Leider (maalesef)
  Hoffentlich (inşallah)

  Glücklicherweise (bereket versin)
  Keinesfalls (hiçbir şekilde

  Die Kausaladverbien (Sebep Gösteren Zarflar)


  Sebep gösteren zarflarAlmanca Adverbien (Zarflar) cümle içinde tarif edilen bir eylem veya hareketin nedenlerini ifade eder ve pekiştirirler.
  Meinetwegen (benim yüzümden)
  Seinetwegen (onun yüzünden)

  Nämlich (zira)
  Daher (oAlmanca Adverbien (Zarflar) bu sebeple)

  Darum (bu yüzden)
  Deswegen (bu nedenle)

  Deshalb (bu yüzden)
  Also (yaniAlmanca Adverbien (Zarflar) o halde)

  Demzufolge (bu nedenle)
  Somit (böylece)

  Folglich (bu nedenle)
  Dadurch (böylece)

  Genaugenommen (aslına bakılırsa)
  Andernfalls (aksi halde)

  Sonst (yoksa)
  Gegebenenfalls (gerektiğinde)

  Örnek Cümleler;
  Ich habe deinen Brief nich abscihtlich zerrisen.

  (mektunu kasten yırtmadım)
  Sie müssen mir Ihre Meinung schriftlich mitteilen.

  (Fikrinizi bana yazılı olarak bildirmelisiniz.)
  Hoffentlich geht es deinem Bruder gut.

  (İnşallah kardeşin iyidir.)
  Wir besprechen diese Sache ein andermal.

  (Bu işi başka bir sefer konuşuruz.)
  Sponsorlu Bağlantılar
  7 Mayıs 2011
  #1
 2. Sağolasın.
  20 Mayıs 2012
  #2
soru sor