Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri.

İsimli konu WH 'Türkiye ve Ulu Önder Atatürk' kategorisinde, Turkish_Power üyesi tarafından 18 Ekim 2009 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri.. • “Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.” • Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare[IMG] Cumhuriyet idaresidir. (1924) •... Atatürk Ve Spor Atatürk Ün Spor İle İlgili Sözleri Atatürk Ün Demokrasi İle İlgili Sözleri Atatürkün Demokrasi İle İlgili Sözleri ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  • “Türkiye devletinin şekl-i hükûmeti cumhuriyettir.”
  • Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idareAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Cumhuriyet idaresidir. (1924)
  • Cumhuriyet rejimi demekAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir. (1933)
  • CumhuriyetAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. (1925)
  • Bugünkü hükümetimizinAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. devlet teşkilatımızın doğrudan doğruya milletin kendi kendineAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. kendiliğinden yaptığı bir devlet ve hükümet teşkilatıdır ki onun adı Cumhuriyettir. Artık hükümet ile millet arasında geçmişteki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millet ve millet hükümettir. (1925)
  • Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetimAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. cumhuriyet yönetimidir
  • CumhuriyetAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. yeni ve sağlam esaslariyleAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadarAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyleAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. 1936 (Atatürk'ün S.D. IAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 372)
  • Türkiye Cumhuriyeti mesutAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. muvaffak ve muzaffer olacaktır. 29 Ekim 1923 (Nutuk IIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 814-15)
  • Cumhuriyetimiz öyle zannolunduğu gibi zayıf değildir. Cumhuriyet bedava da kazanılmış değildir. Bunu elde etmek için kan döktük. Her tarafta kırmızı kanımızı akıttık. İcabında müesseselerimizi müdafaa için lâzım olanı yapmağa hazırız. 1923 (Atatürk'ün S.D. IIIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 71)
  • OnlarAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. kolaylıkla anlayacaklardır kiAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. çürümüş bir hanedanınAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. halife unvanıyla başının üstünden zerre kadar uzaklaşmasına imkân kalmayacak surette muhafazasının mecburî kılan bir devlet şeklindeAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. cumhuriyet idaresi ilân olunsa bileAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. onu yaşatmak mümkün değildir. 1927 (Nutuk IIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 831)
  • Bugünkü hükûmetimizAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. devlet teşkilâtımız doğrudan doğruya milletin kendi kendineAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilâtı ve hükûmettir kiAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. onun ismi Cumhuriyettir. Artık hükûmet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir ve millet hükûmettir. Artık hükûmet ve hükûmet mensupları kendilerinin milletten ayrı olmadıklarını ve milletin efendi olduğunu tamamen anlamışlardır. 1925 (Atatürk'ün S.D. IIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 230)
  • Son senelerde milletimizin fiilen gösterdiği kabiliyetAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. istidatAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. idrakAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. kendi hakkında kötü fikir besleyenlerin ne kadar gafil ve ne kadar tetkikten uzak görünüşe düşkün insanlar olduğunu pek güzel ispat etti. Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini hükûmetinin yeni ismiyle medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeğe muvaffak olacaktır. Türkiye CumhuriyetiAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. cihanda işgal ettiği mevkiye lâyık olduğunu eserleriyle ispat edecektir.
  • Temeli büyük Türk milletinin ve onun kahraman evlâtlarından mürekkep büyük ordumuzun vicdanında akıl ve şuurunda kurulmuş olan Cumhuriyetimizin ve milletin ruhundan mülhem prensiplerimizin bir vücudun ortadan kaldırılması ile bozulabileceği fikrinde bulunanlarAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. çok zayıf dimağlı bedbahtlardır. Bu gibi bedbahtlarınAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Cumhuriyetin adalet ve kudret pençesinde lâyık oldukları muameleye maruz kalmaktan başka nasipleri olmaz. Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktırAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşıyacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolundaAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. tereddütsüz yürümeğe devam edecektir. 1926 (Atatürk'ün S.D. IIIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 80)
  • Gelecek nesillerin Türkiye de Cumhuriyetin ilanı günüAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. ona en merhametsizce hücum edenlerin başındaAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. cumhuriyetçiyim iddiasında bulunanların yer aldığını görerek şaşıracaklarını asla farz etmeyiniz! BilâkisAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Türkiye'nin münevver ve cumhuriyetçi çocuklarıAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. böyle cumhuriyetçi geçinmiş olanların hakikî zihniyetlerini tahlil ve tesbitte hiç de tereddüde düşmeyeceklerdir.
  • Cumhuriyet rejimi demekAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. Biz Cumhuriyeti kurdukAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. o on yaşını doldururken demokrasinin bütün icaplarını sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır. 1933 (AfetinanAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. Atatürk Hakkında B. H.Atatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 251)
  • Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır. Samimî ve meşru olmak şartiyle her fikre hürmet ederiz. Her kanaat bizce muhteremdir. Yalnız muarızlarımızın insaflı olması lâzımdır. 1923 (Atatürk'ün S.D. IIIAtatürk'ün Cumhuriyet ile ilgili sözleri. S. 71)
  Sponsorlu Bağlantılar
  18 Ekim 2009
  #1
 2. hiç beğenmedim bu siteyi çünkü hiç birinin anlamı yok
  17 Ekim 2010
  #2
 3. Güzel paylaşım teşekkürler
  20 Ekim 2010
  #3
soru sor