Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı Nedir? Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı

İsimli konu WH 'Yararlı Bilgiler' kategorisinde, YBilgiNN üyesi tarafından 7 Mayıs 2013 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı Nedir? Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı. Bu yazıda Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı Nedir? Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı hakkında özet bilgiler bulabilirsiniz. Gazyuvarı örtüsünün bilinen adı... kabe örtüsünün yapılışı.... Bilinen Bayan Nedir? Resmi Açıklama ...

 1. Bu yazıda Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı Nedir? Gazyuvarı örtüsünün Bilinen Adı hakkında özet bilgiler bulabilirsiniz. Gazyuvarı örtüsünün bilinen adı nedir? ve Gazyuvarı örtüsünün bilinen adı hakkında kısa özet bilgi olarak işinizi göreceğini düşünüyorum. Ansiklopedi paylaşımlarımızın devamı gelecektir. Bir teşekkür yeter arkadaşlar. :)

  gazyuvarı örtüsünün bilinen adı nedir atmosferin katları atmosfer katları troposfer katmanın özellikleri gazyuvarı örtüsü

  [​IMG]

  Atmosferin Katları Ve Katmanları Nelerdir?  Atmosfer Nedir?


  Yerçekiminin etkisiyle dünyayı çepe çevre saran gaz ve buhar tabakasına atmosfer denir. Atmosferi oluşturan gazlar genellikle gezegenin iç katmanlarından yanardağ etkinliğiyle ortaya çıktığı gibi gezegenin tarihi boyunca dünya dışı kaynaklardan da beslenmiştir. Atmosferdeki gazların % 78?ini azot % 20'sini ise oksijen oluşturur. Kalan %1?lik bölümü ise karbondioksit, neon, helyum, kripton, ksenon, hidrojen gibi gazlar oluşturmaktadır.

  Atmosferde bulunan bu gazlar üç grupta incelenebilir ;

  • Atmosferde devamlı bulunan ve çoğunlukla miktarları değişmeyen gazlar (azot, oksijen ve diğer asal gazlar)
  • Atmosferde devamlı bulunan ve miktarları azalıp çoğalan gazlar (karbondioksit, su buharı, ozon)
  • Atmosferde her zaman bulunmayan gazlar (kirleticiler)

  Atmosfer yeryüzündeki canlılar için koruyucu bir perde görevindedir. Gündüz güneşin sıcağını, gece de uzayın soğuğunu önleyerek yeryüzündeki sıcaklığın dengelenmesini sağlar.

  Atmosfer ve Özellikleri


  [h=3]İklim[/h]
  Geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava koşullarına iklim denir.

  İklim, coğrafi ortamın oluşması ve şekillenmesi ile insanların yaşantı ve etkinlikleri üzerinde önemli rol oynar. Örneğin bir yerdeki doğal bitki örtüsü, akarsuların özellikleri, insanların yaşam tarzları, konut tipleri, ekonomik etkinliklerinin türü, iklimin kontrolü altındadır. İklimi oluşturan çeşitli öğeler vardır. Bunlar sıcaklık, basınç, rüzgarlar, nemlilik ve yağıştır. İklim elemanları adı verilen ve birbirlerini etkileyen bu öğeler arasında ayrılmaz bir ilişki vardır.

  İklim olayları atmosfer içinde gerçekleştiği için öncelikle atmosfer ve özelliklerinin incelenmesi gerekir.
  [h=3]Atmosfer[/h]
  Dünya'yı çepeçevre saran gaz örtüsüne atmosfer denir. Atmosferin alt sınırı, kara ve deniz yüzeyleriyle çakışır. Üst sınırını ise yerçekiminin etkisi belirler. Ekvator'dan kutuplara doğru yerçekimi arttığı için atmosferin şekli Dünya'nın şekli gibi küreseldir.

  Atmosfer'in Faydaları


  İklim olayları meydana gelir.
  Canlı yaşamı için gerekli gazları ihtiva eder.
  Güneş'ten gelen zararlı ışınları tutar.
  Dünya'nın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller.
  Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden doğacak yanmayı engeller.
  Uzaydan gelen meteorların parçalanmasına neden olur.
  Güneş ışınlarının dağılmasını sağlayarak, gölgede kalan kısımların da aydınlanmasını sağlar. Bir başka ifade ile gölgelerin tam karanlık olmasını önler.
  Işığı, sesi, sıcaklığı geçirir ve iletilmesini sağlar.
  Hava akımları sayesinde gündüz olan kesimlerin aşırı sıcak, gece olan kesimlerin de aşırı soğuk olmasını engeller.

  Atmosfer'in Katmanları


  Atmosfer kendini oluşturan gazların karışımı ve gidişindeki farklılıklar nedeniyle çeşitli katlara ayrılmıştır. Bu katlar yeryüzünden yukarılara doğru troposfer, stratosfer, semosfer, iyonosfer ve ekzosfer şeklinde sıralanır.
  [h=3]1) Troposfer:[/h]
  Atmosferin yere temas eden en alt katmanıdır. Gazların en yoğun olduğu katmandır. Ekvator üzerindeki kalınlığı 16-17 km, 45° enlemlerinde 12 km, kutuplardaki kalınlığı ise 9-10 km'dir. Katman kalınlığının ekvatorda ve kutuplarda farklılık göstermesinin nedeni, ekvatorda ısınan havanın hafifleyerek yükselmesi ve merkez kaç kuvvetinin bulunması, kutuplarda ise havanın soğuyarak çökmesi ve merkez kaç kuvvetinin bulunmamasıdır. Yani bu değişiklerin sebebi sıcaklık* farklılıkları ve merkez kaç kuvvetinin etkisidir.
  Troposfer atmosferin en önemli katmanıdır diyebiliriz çünkü gazların %75?i su buharının ise tamamı bu katmanda bulunur. Buna bağlı olarak hava akımları, bulutluluk, nem, yağışlar, basınç değişiklikleri gibi bilinen bütün meteorolojik olaylar bu katmanda meydana gelir, güçlü yatay ve dikey hava hareketleri de bu katmanda oluşur. Troposfer genellikle yerden yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır bu nedenle alt kısmı daha sıcaktır ve yerden yükseldikçe sıcaklık her 200 metrede 1°C azalır.

  * Atmosferin, yeryüzüne temas eden, alt bölümüdür.
  * Tüm gazların % 75'inin bulunduğu bu katmanda yoğunluk en fazladır.
  * Troposfer, yerden havaya yansıyan ışınlarla alttan yukarıya doğru ısınır. Bu nedenle alt kısımları daha sıcaktır.
  * Yerden yükseldikçe sıcaklık her 100 m'de yaklaşık 0,5 °C azalır.
  * Su buharının tamamı troposferde bulunduğu için tüm meteorolojik olaylar burada oluşur.
  * Güçlü yatay ve dikey hava hareketleri görülür.
  * Yerden yüksekliği 6 - 16 km arasında değişir.
  [h=3]2) Stratosfer:[/h]
  Troposferden itibaren 50 km. yükseliğe kadar uzanır. Yatay hava hareketleri (rüzgarlar) görülür. Su buharı bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşmaz. Yalnızca yatay hareketlerin oluşması da diğer tabakalar ile stratosfer arasında bu katmandan kaynaklanan bir taşınım olmamasına sebep olur. Bu durum çok tehlikeli olabilir çünkü diyelim ki bir yanardağın patlamasından ortaya çıkan küller troposferi aşıp stratosfere ulaşırsa burada birikir ve kalıcı bir kirlilik oluşturur. Ayrıca bu katmanda sıcaklık değişiklikleri olmaz ve katmanın sıcaklığı yaklaşık olarak -45°C'dir. Stratosferde yerçekimi azaldığı için cisimler gerçek ağırlıklarını kaybederler. Bu katmanın üst kısımlarında ozon gazları bulunur ve güneş ışınlarını çeken bu gazlar katmanın ısınmasına neden olur.

  * Troposferin üstündeki katmandır.
  * Yatay hava hareketleri görülür.
  * Su buharı hemen hemen hiç bulunmadığı için dikey hava hareketleri oluşamaz. Bu nedenle sıcaklık dağılışı oldukça düzgündür.
  * Sıcaklık her yerde yaklaşık -50 °C'dir.
  * Üst sınırı yerden 25 - 30 km yüksekliktedir.
  [h=3]3) Semosfer:[/h]
  * Stratosfer ile Iyonosfer arasındaki katmandır.
  * Stratosfer ile Semosfer arasındaki 19-45 km.'ler arasında oksijen azot haline gelerek ultraviyole ışınlarını tutar.
  * Üst sınırı yerden 80 - 90 km yüksekliktedir.
  [h=3]4) İyonosfer:[/h]
  * Mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının, molekülleri parçalayarak iyonlar haline getirdiği katmandır.
  * Yerçekimi azaldığı için iklim üzerinde belirgin bir etkisi yoktur.
  * Radyo dalgalarını yansıtır.
  * Üst sınırı yerden 250 - 300 km yüksekliktedir.
  [h=3]5) Eksosfer (Jeokronyum)[/h]
  Atmosferin en üst katıdır. Az miktarda hidrojen ve helyum atomlarından oluşur. Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir. Bu katmandan sonra artık bir sınır olmadığı için boşluğa geçiş başlar. Yapay uydular bu katmanda bulunurlar, yerçekimi çok düşüktür ve gazlar çok seyrektir.

  * En üst tabakadır.
  * Yerçekimi çok azaldığından gazlar çok seyrektir.
  * Hidrojen ve helyum gibi hafif gazlar bulunur.
  * Atmosfer ile uzay arasında geçiş alanıdır.
  * Kesin sınırı bilinmemekle birlikte üst sınırının yerden yaklaşık 10.000 km yükseklikte olduğu kabul edilmiştir.
  [h=3]Atmosferde Bulunan Gazlar[/h]
  Atmosferde bulunan gazların % 75'i ve su buharının tamamı troposferde bulunur. İklim yönünden daha çok atmosferin alt katları önemli olduğundan burada troposfer ve stratosferin alt katlarının bileşimi incelenecektir.

  * Her zaman bulunan ve oranı değişmeyen gazlar; % 78 oranında azot, % 21 oranında oksijen, %1 oranında asal gazlar (Hidrojen, Helyum, Argon, Kripton, Ksenon, Neon) dır.
  * Her zaman bulunan ve oranı değişen gazlar; su buharı ve karbondioksittir.
  * Her zaman bulunmayan gazlar; ozon ve tozlardır.

  Su buharı: Yere ve zaman göre oranı en çok değişen gazdır. Yeryüzünün aşırı ısınıp, soğumasını engeller. Yağış, bulut, sis gibi hava olaylarının doğuşunu sağlar.

  Karbondioksit: Atmosferin güneş ışınlarını emme ve saklama yeteneğini artırır. Havada karbondioksit (CO2) miktarının artması sıcaklığı artırıcı, azalması ise sıcaklığı düşürücü etki yapar.

  Ozon: Hava içindeki oksijen (O2) mor ötesi (ultraviyole) ışınlarının etkisi altında ozon (O3) haline geçer. Ozon gazı, içinde hayatın gelişmesine olanak vermez ancak atmosferin üst katmanlarında ultraviyole ışınlarını emerek yeryüzündeki yaşam üzerinde olumlu bir etki yapar. Yeryüzünden 19 - 45 kilometre yükseklikler arasında bulunan ozon katının son yıllarda inceldiği hatta yer yer delindiği belirlenmiştir. Özellikle buzdolabı, soğutucu, araba ve spreylerden çıkan gazların (kloroflorokarbon) neden olduğu anlaşılmış ve bu gazların kullanımına kısıtlamalar getirilmiştir. Yeryüzüne ulaşan mor ötesi ışınlardaki artış, sıcaklıkların artmasına, buna bağlı olarak buzulların erimesine, bitki örtülerinde değişimlere neden olabilecektir.
  7 Mayıs 2013
  #1
soru sor