Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri

İsimli konu WH 'Felsefe, Sosyoloji ve Psikoloji' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 8 Mayıs 2011 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Büyük bir sistem kurarak[IMG] Kant'ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş[IMG] yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman... Georg Wilhelm Friedrich Hegel Georg Wilhelm Friedrich Hegel ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  Büyük bir sistem kurarakGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Kant'ın imkansız olduğunu söylediği şeyi gerçekleştirmişGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofudur.

  Günümüzde Almanya'nın güneybatısında yer alan StuttgartGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Württemberg'de doğan idealist Alman filozoftur. EtkisiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hem onu takdir edenler (BradleyGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri SartreGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri KüngGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri BauerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri StirnerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Marx) hem de acımasızca eleştirenler (KierkegaardGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri SchopenhauerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri NietzscheGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri HeiddeggerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Schelling) gibi çok farklı konumlardaki insanlar üzerinde çok geniş bir yelpazede olmuştur.

  Felsefenin sürekli tartışılan sorunlarının fasit dairesinin dışına çıkmak içinGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri muhtemelen felsefede ilk kezGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri tarih ve yapının önemli olduğunu ileri sürdü. Efendi-köle diyalektiğinin kavramsallaştırması özfarkındalık oluşması için ötekinin öneminin altını çizdi.

  Bir memurun oğluydu. Tübingen'de ilahiyat okuduktan sonra Bern ve Frankfurt'ta felsefe öğretmenliğine başladı. 1805'te Jena üniversitesine profesör oldu. Başlangıçta Schelling'in öznel idealizm felsefesine inanmış görünüyorduGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri sonradan kendine ayrı bir sistem kurup onun savunmasını yapmaya başladı. Kurduğu bu felsefe sistemini 'phanomenologie des Geistes' adındaki eserinde anlatmıştır. Bir süre Nürnberg'de kaldıktan sonra Berlin ve Heidelberg üniversitesinde profesörlük yaptı. Bu devrede yazdığı eserler arasında 'Mantık Bilimi' ve 'Felsefe Ansiklopedisi' dikkati çekti.

  Hegel'in kurduğu sisteme 'diyalektik mantık' denilir. Buna göre bir fikir(yani tez)Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri karşısındaki başka bir tezle (anti-tezle) karışırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bundan yeni bir anlayış doğar ki buna sentez denilir.

  HegelGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Kant'ın felsefesine inanmakla beraber onun fikirlerini yetersiz buluyordu. Kant'ın aksine insanların her şeyi öğrenebileceklerine inanmıştı. Hegel'e göre dünya demek mantık demekti. İnsanlar mantığın sınırlarını çözdükleri anda beşerin sınırlarını da çözmüş olacaklardı. Hegel'e göreGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri biricikGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri canlı felsefeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çelişmelerin -daha doğrusu karşıtların- felsefesidir; çiçekGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri meyvenin ortaya çıkmasına yol açarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ama meyvenin ortaya çıkması için deGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çiçeğin ortadan kalkması gereklidir. Demek ki üremenin gerçeğiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hem çiçek hem meyve olmaktır. Ölüm hem ortadan kaldırmadırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hem yeniden doğuşu sağlayan koşuldur.

  Hegel ömrünün son yıllarını Berlin'de geçirdi. 1831 yazı ve sonbaharı boyunca süren kolera salgınının son kurbanlarında biri oldu. 14 Kasım'da kısa süren bir hastalıktan sonra aniden ölmüştür.

  1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel'in temel eserleri: Phanomenologie des Geistes (Tinin Fenomenolojisi)Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Wissenschaft der Logik (Mantık Bilimi)Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (Felsefi Bilimler Ansiklopedisi)Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Grundlinien der Philosophie des Rechts (Hukuk Felsefesinin İlkeleri).


  DilGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Eylem ve Tarih

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. KonuşmalarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri insanlar arasındaki eylemlerdirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Fransızlar ve ingilizlerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri biz Almanlardan daha kültürlüdürlerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani daha kollektif bir kültüre sahiptirler; ama biz AlmanlarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri tarihi yazmaktan çok nasıl yazmak gerektiği konusunda titiz davranmaya eğilimliyizdirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Oysa deney ve tarih bize öğretiyor ki halklar ve hükümetler iten hiçbir zaman hiçbir ders almamışlardır ve hiçbir zaman da 'ardan alınabilecek derslere göre davranmamışlardır. Her dönem o denli kendine özgü durum ve koşullara sahiptir ki ve bu o denli bireysel bir durumdur kiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri zorunlu olarak kendi kendinde ve kendi kendinden başlayarak karar verecektir ancak; zaten ancak böyle karar verilebilirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 5-10 vd.)
  Us ve Doğa

  Doğa da ussal (rasyonel) bir dizgedir; ama onun böyle olması usun bilinç sahibi olduğu anlamına gelmez. Güneş dizgesinin devinimi değişmez yasalara göre olurGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ama ne güneşGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ne de bu yasalara hareket eden gezegenler bunun bilincinde değildirler.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 25)  Madde ve Tin

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Maddenin tözüGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yer çekimidirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri zihnin (tinin) tözü ise özgürlüktür.Evrensel tarihGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri özgürlük bilinci içinde bir ilerlemedir.Bu ilerlemeyi Zororunluluğu içinde öğrenmemiz gerekirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. İnsanlar neyle sürüklenip götürülmekteGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleriyönetilmektedirler? Her şeyden önce "özsevgisiyle(Selbstsucht). Oysa aşka dayanan gerekçeler çok daha seyrektir ve alanları da dardır. Bütün bu tutkularınGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri gereksinimlerinGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri vs. içice girişikliğinden çıkan sonuç nedir? Bıkkınlık!Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Tutkusuz hiçbir büyük iş yapılmadı bu dünyadaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. TutkuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri enerjinin biçimsel ve bunun sonucunda da öznel yanıdırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. TarihGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bilinçli bir erekten yola çıkarak başlamaz. Önemli olan insanlar için bilinçdışı olarak eylemlerinin sonuçlarıdırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. İşte Akıl (Tin) bu anlamdaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dünyayı düzenleyip yönetmektedir.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 20-30 vdGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri)  İnsanlar ve Tarih

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Tarihte insanların eylemlerinin sonucu olarak ortaya çıkan şeyGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri insanların bu aynı eylemlerle hedef alıp ulaştıklarıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dolayımsız biçimde bilip istedikleri şeyden daha başka bir şeydirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. İnsanlar gereksinimlerini doyururGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çıkarlarını gerçekleştirirkenGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bunların yanı sıra daha uzak bir şeyler de bütünlenmektedirler böylece. Bunlar öyle birşeylerdir ki bilincinde ve niyetinde değillerdir insanlar onun;ama o içsel olarak gene de onların çıkarlarında yerleşik olarak bulunmaktadırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri « 30-34)  Eylem ve Erek

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleriİnsanlar eylemleriyle kendi çıkarlarını tatmin ederlerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleriama böylelikle bu eylemlerin içinde bulunduğu haldeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri insanların ne bilincindeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ne de amacında bulunmayan daha uzak bir şey gerçekleşmiş olur.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s.36 )  Dil

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Az gelişmişGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ilkel halklarda dilGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri daha zengindir; uygarlığın gelişmesi ve dilbilgisinin oluşmasıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dili yoksullaştırır.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 62)  Evrensel Tarih

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Evrensel tarihGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ahlaklılığın kendi öz yerini bulduğu alandan daha üstün bir alanda devinmektedir.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 67)  Dünya TarihiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Büyük İnsanlar ve Ahlaksal Gereklilikler

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Büyük insanlarınGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani dünya tarihine malolmuş kimselerin eylemleri yalnız bilinçsiz içsel anlamları açısından değilGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ama dünya bakımından da haklı olarak görünürGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri DolayısıylaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dünya tarihine ilişkin eylemlere ve bu eylemleri yapmış olanlara karşıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bunlar için yabancı olun birtakım ahlaksal gerekler (gereklilikler) öne sürülmemelidir.

  (Tarih FelsefesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri s. 68)

  Uygarlıkların Çöküşü

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Çin ve Hint uygarlıkları ayakta kalırken Iran (Pers imparatorlugu) acaba neden yıkılmıştır?Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Her şeyden önceGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yıkılışa oranla sürekliliğin daha üstün bir şey olduğu ön yargısını bir yana atmak gerekir: ölümsüz ulu dağlarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çabucak solup yapraklarını döken gülden hiç de daha üstün değildirlerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.Tin'in özgürlüğü ilkesi (yani entellektüel sezgi) ilk kez eski iran'da doğa ile çatışmaya başlar; ve dolayısıyla daGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri doğal varlık parlaklığını yitirir ve çöker. Doğadan ayrılış ilkesi Pers imparatorlumunda vardır ve bu durum onu doğaya gömülüp kalmış toplumlara (Çin ve Hint toplumlarına) üstün kılar. İlerleme zorunluluğu ortaya çıkımış Tin açılmıştır ve kesinlikle kendisini bütünlüğe erdirecektir. Çinli artık ancak bir ölü değeri taşır; Hintli kendi kendisini öldürmüşGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Brahma'nın içinde eriyip gitmiştirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri o artık yaşayan bir ölüdürGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri tam bir bilinçsizlik içindedir ya da doğuşu ile etkin bir biçimde var olan bir tanrıdır (bir Brahman olarak). Ne bir değişiklikGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ne de bir ilerleme; çünküGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ilerleme ancak Tin'in bağımsızlığının kurulmasıyla olanaklıdırGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Perslerin getirdiği aydınlık sayesinde tinsel kavrayış doğar ve Tin doğadan ayrılır. Böylece görülmektedir kiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri nesnellik burada ilk kez ola rak el sürülmeksizin kalmaktaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani uluslar boyunduruk altına alınmayıp servetleriGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri kurum ve yasalarıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dinleri kendilerine bırakılmaktadır. îşteGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Perslerin Yunan karşısındaki zayıf yanı burada kendisini gösterirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Yunanlılar daha üstün çıkmışlardı; çünkü "daha üstün" bir örgütlenme" ve "kendinin bilincine ermiş" bir özgürlük "ilke"sine sahiplerdiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.


  Yunan Uygarlığı

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Yunanlı için yurt bir zorunluluktu. Yunanlı yurtsuz yaşayamazdı; ilkelerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. ancak sonra sonra sofistler tarafından ortaya atıldı; giderek öznel düşünceGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ahlaksal bilinç ve herkesin kendi kanısına göre hareket etmesi gerektiği inancı oluştuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.

  Yıkıcı ilke önce dış siyasal gelişmedeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani bir yandan Yunan devletlerinin birbirlerine karşı savaşlarındaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bir yandan da hiziplerin kentler içinde giriştikler savaşımlarda kendisini gösterdi.

  LakedemonyaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. her şeyden önce mülkiyetteki eşitsizlik yüzünden yıkılıp gitti.


  Karşıtlık ve Bireşim

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Sitelerin içindeki bu çalkantı ve hareketlilik eğiliminiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hiziplerin sürekli savaşımını düşünürsekGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bunun yanısıra son derece gelişmiş bir endüstriGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri kara ve deniz ticareti görmekle hayrete düşeriz. Bu fenomeni meydana getiren şeyGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu iç düzensizlikle beslenen aynı yaşam ilkesidir.


  Reformasyon Dönemi

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. AvusturyaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Bavyera ve Bohemya'da Reform büyük ilerlemeler kaydetmiş bulunuyordu. FakatGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri doğruluk bir kez zihinlere girdi miGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bir daha oradan sökülüp arılamaz denmesine karşınGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu ülkelerde oGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri silahGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hile ve kandırma gücüyle zihinlerden sökülüp atılmıştır.


  Kilise ve Reform

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Reform Kilisenin bozulmasından çıkmıştır. Kilisenin bozulmasında ise hiç de rastlantısal bir yan yoktur; sıradan bir güç ve otoriteyi kötüye kullanma değildir bu. Kötüye kullanmaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bir bozukluğu beelirtmek için kullanılan herkesin diline taktığı bir sözdür. BuradaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri temelin iyiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri söz konusu şeyin kendisinin yetkin olduğuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri gelgelelim insanların tutkularınınGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri öznel çıkarlarının ve özellikle de rastgele işleyen istençlerinin bu iyi şeyi bir araç durumuna getirdiği ve bütün yapılacak işin bu rastgelelikleri ortadan kaldırmaktan ibaret olduğu sanılır. Bu sistemdeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri söz konusu şeyin kendisi temize çıkarılmışGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri kötülük onun dışında bir şey sayılmıştır. Bir şey rastgele kötüye kullanıldığı zaman bu ancak ayrıntıda kalır. FakatGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Kilise gibi önemliGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Kilise gibi genel bir şeyde önemli ve yaygın bir kötüleşme söz konusu olunca iş bütünüyle değişir.


  Tinsel ve Dünyasal Olan

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri. Roma-Germen dünyası gelişmenin bu noktasındaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani Dünya Tarihi'nin dördüncü evresinde ortaya çıkar. Bu ortaya çıkışGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri insan yaşamının dönemleriyle karşılaştırıldığında kendi Yaşlılık Çağını açıklayabilir. Doğal Yaşlılık Çağı güçsüzlüktürGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ama Tin'in Yaşlılık çagıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri kendi kendisiyle birlik olmaya yönelenGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ancak tam gelişmiş özelligin de Tin olarak ortaya çıkan güçlü ve yetkin bir olgunluktur. Bu dördüncü evre Hıristiyanlıkta ortaya konulan uzlaşma ile başlar; ancak kendi içindedir. Bu dönemdeki ulusal ya da politik gelişimGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dünyasallaşma ya da somutlaşma göstermez. Bu yüzden bunu tinsel ya da dinsel ilke ile birlikte Gerçek Dünya arasındaki büyük karşıtlığın başlangıcı saymamız gerekir. Bu iç Dünya'nın bilinçliliği başlangıçda daha soyut bir biçimdir. Dünyasal (Dindışı) olan her bir şey sonuçta kaba güce ve katılığa teslim edildi. Doğu dünyasının bir Aydınlanması olan İslamlık ilkesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu barbarlığaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri sertliğe ilk karşı çıkandır. İslamlıgın Hıristiyanlıktan daha sonra ortaya çıkmasına karşınGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri daha hızlı geliştiğini görürüz; çünkü Hıristiyanlık politik bir biçim durumuna gelebilmek için VIII yy. beklemek zorunda kalmıştır.

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri.Ama şu an tartışmakta olduğumuz Germen dünyası ilkesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri somut gerçekliğe yalnızca Alman Uluslarının tarihi içinde varmıştır. Din Devletine can veren Tinsel ilkeninGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Dünyasal Devletin barbarlığıyla olan karşıtlığı aynı biçimde burada da vardır. Dünyasal ilkenin Tinsel ilkeyle bir uyum içinde olması gerekirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ancak bu zorunluluğun benimsenmesinden başka bir şey göremeyiz. Tin'in bıraktığı Dünyasal güç hemen Dinsel'inGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani Tin'in temsilcisi olan bu alanın varlığın da yok olmalıdır; ama bu ikincisi bir dünyasallığaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bir dindışılığa girerken kendine özgülüğünü ve dinsel gücünü yitirerek etkisini kaybeder Din öğesinin kötüye kullanılmasından —yani Kiliseden— daha yüksek usçu bir düşünce biçimi ortaya çıkar. Tin bir kez dahaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri geriye kendi üzerine doğru katlanarak etkisini düşünsel bir biçimde ortaya koyar; başına dünyasal ilkeden yola çıkarakGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri düşünmenin idesini gerçekleştirecek güç kazanır. BöyleceGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Tin ilkesini temel olarak alan evrensellik öğeleri yoluyla Düşünce'nin egemenliği gerçekGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri somut olarak kurulur. Kilise ve Devlet karşıtlığı ortadan kalkar. Tinsel olanGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri dünyasal olan ile yeniden ilgi kurar ve Dünyasalı canlıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bağımsız bir varlık olarak geliştirir. Devlet artık Kiliseden alçakta değildirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri artık kiliseye bağımlı değildir. Özgürlük İdesini geliştirecek yolları ve gerçek varlığını bulmuştur. BuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri tarihin gerçekleştireceğini görebileceğimiz en son süreçtir ve gelişigüzel izlenen yolu bir kez daha dikkatle incelememiz gerekir. Gene de zaman parçası bütünüyle göreceli bir şeydirGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Tin'in öğesi sonsuzluktur. Doğruyu söylemek gerekirse SüreGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Tine baglı bir şey değildir.


  Fransız Devrimi ve Özgürlük Kavramı

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Fransız Devriminin felsefeden doğduğu söylenir; gerçekten deGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri eger felsefeye evrensel bilgelik denecek olursaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu yersiz sayılmaz.Çünkü felsefe yalnızGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri salt öz olmak bakimındanGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri kendinde ve kendi için doğruluk değilGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri aynı zamandaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri canlılığını gerçek dünyada kazanan dogruluktur. Onun için Fransız DevrimininGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ilk çıkışını ve atılımını felsefeden aldığını duyarsak hemen itiraz etmemeliyiz. Şu da var kiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu felsefeGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ancak soyut düşünüştürGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Saltık doğruluğun somut bir kavrayışı değildir. Bunlar arasındaki ayırım daGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ölçülemeyecek denli büyüktür.

  İstencin özgürlüğü ilkesi böylece o zamana değin gelen hukuka karşi kendisini kabul ettirdi. Fransız Devriminden önceGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri büyük prenslerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Richelieu'nün baskılarına uğramışlardıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ama gene deGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri rahipler gibi aşağı sınıfa karşı tüm haklarını ellerinde tutuyorlardı. Fransa'nın o donemdeki bütün durumuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri her türlü idelereGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri genel olarak usa karşıt ayrıcalıkların karmakarışık bir yığınından ibarettir. Gelenek ve göreneklerle insan anlayışının son derece bozulmasının da işin içine katıldığı usa sığmaz bir durumdur bu. Öyle bir haksızlık dönemi başlamıştır kiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bunun bilincine varıldığı ölçüde daha utanmazca haksızlıklar olmuştur. Halk üzerindeki korkunç ve yoğun baskıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri saraya gösteriş ve savurganlığı için gereken kaynakları bulmakta yönetimin karşılaştığı zorluklarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hoşnutsuzluğun ilk nedenleri oldu. Yeni anlayış ortaya çıkıp kendini gösterdi. BaskıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bu durumu âdeta incelemeye götürdü. Görüdü ki halkın alın terinden çalınan paralarGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri devletin amaçlarına harcanmıyorGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çılgınca çarçur ediliyordu. Bütün devlet sistemiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri bir tek haksizlik olarak belirdi.

  Değişikliğin zor ile olması da doğaldı. Çünkü değişmeyi ele almış olan yönetim değildi. Değişiklik işini hükümet ele almadı; çünkü sarayGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri rahiplerGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri soylularGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hatta parlamentolar sahip oldukdukları ayrıcalıklarından vazgeçmek istemiyor ve bu konuda ne yoksulluk ve ekonomik sıkıntı sızlanmalarınıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ne de kendinden ve kendiliğinden varolan hak arama özgürlüğünü dinliyorlardı; üstelik hükümet yönetimGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri devlet erkinin somut merkezi olarakGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri türlü soyut istemGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri istençleri ilke diye alıp devleti yeniden kuramazdı; sonra KatoliktiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani onlara göre yasalardaki akılGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri özgürlük kavramları en son ve Saltık gereklilikler değillerdi; çünkü kutsallıkla dinsel duyunç (vicdan) bunlardan ayrı şeylerdi. îşte tam da bu sırada hak düşüncesiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri hak kavramı kendisini birdenbire gösterdi ve böylece eski haksızlıklar yapısı da ona karşı koyamadıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çöktü. Şimdi hak düşüncesine dayanan bir anayasa kurulduGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri çünkü artık her şey bu temele dayanacaktı. Güneşin gökyüzünde bulunduğuGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri gezegenlerin de onun çevresinde dolaşmaya başladıklarından bu yanaGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri insanın böyle başaşağı (başı aşağıda ayakları ha vada) durmasıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri yani îde'yiGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri Düşünceyi temele alarakGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ona dayanarak gerçekliği bu düşünceye uygun bir biçimde kurması görülmemiş bir şeydi. AnaksagorasGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri nous'un (akıl) dünyayı yönettiğini ilk olarak söylemistir. Fakat insanGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri düşüncenin (Tin)Georg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri zihinsel gerçeğe egemen olması ve onu yönetmesi gerektiğini ilk kez ancak şimdi görebilmiştir. Bu güneşin görkemli bir doğuşuydu. Düşünen varlıkların hepsi bu döne mi alkışladı. Bu dönemlerde üstün bir heyecan egemen oldu. Zihnin bu heyecanı dünyayı titretti. Dünyanın tanrısal olanla barışmasıGeorg Wilhelm Friedrich Hegel Kimdir-Felsefesi-Sözleri-Eserleri ancak bu anda mümkün olmuş gibiydi.
  Sponsorlu Bağlantılar
  8 Mayıs 2011
  #1
soru sor