Gezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Gezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama. Gezi Yazısı Nedir? Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Hakkında Açıklama-Gezi Yazısının Özellikleri Nelerdir? Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında... Gezi Yazısı - Gezi Yazısı Türünün Gelişimi Nedir - Seyahatname Gezi Yazısı ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  Gezi Yazısı Nedir? Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Hakkında Açıklama-Gezi Yazısının Özellikleri Nelerdir?


  Bir yazarın yurt içinde ve yurt dışında gezip gördüğü yerlerin ilgi çekici özelliklerini anlattığı yazı türüdür. Gezi yazıları gezip görmeninGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama iyi bir gözlemin ürünüdürler. Gezi yazılarının tarihi çok eskidir. İnsanlar hep uzak ülkeleriGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama uzak ülkelerin doğasınıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama insanlarınıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bu insanların yaşayış biçimlerini ve yarattıkları kültür eserlerini merak etmişlerdir. Bir nedenle başka ülkelere giden kişilerle karşılaştığımızdaGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama onları soru yağmuruna tutmamız bundandır. Günümüzde televizyon görüntüleri dünyanın birçok kültürünü yanıbaşımıza getirdiği haldeGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama hâlâ gezi anılarını dinlemenin ya da okumanın tadı başkadır.

  Gezi yazılarının çok yönlü anlatım olanakları vardır. Uzunluğu çoğu zaman kitap olacak kadardır. Gazetenin iç sayfalarından birinde dizi halinde günlerce yayınlandığı da olur. Okuyucunun sıkılmadanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama merakla okuduğu bir yazı türüdür.

  Gezi yazısı yazarken ilgiyi uyanık tutmakGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama okuyucuda okuduğu yerleri görme isteği uyandırmak çok önemlidir. Gezi yazarlığı ayrı bir ustalığı gerektirir. Yazar gezdiği yerlerin ilginç özelliklerini hemen fark edecek kıvrak bir zekâya ve kültür birikimine sahip olmalıdır.

  Gezi yazısı ile röportaj arasındaki ayrılıklar nelerdir?
  Gezi yazılarıyla röportaj birbirine karıştırılmamalıdır. Gezi yazısında ilgi çekici yerler anlatılır. Röportajda olduğu gibiGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama sorunları deşmekGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama arkasındaki sorunları duyurmakGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kamuoyu oluşturmak amacı güdülmez. Gezi yazıları bir bakıma anıya ve günlüğe de benzerGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama fakat onlardan ayrı bir yazı türüdür.

  Gezi yazısının belirleyici özellikleri nelerdir?
  • Gezi yazılarında çoğu kez kronolojik zamanlı plân uygulanır. Gezi için yapılan hazırlıklar; yolculukGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yolculuk sırasında görülen ilgi çekici olaylar; varışGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama varıştaki ilk izlenimler…
  • Gezi yazılarında da kendinden önceki söylenmişlerdenGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yazılmışlardan ayrı olmak önemlidir. Aynı yerler daha önce de başkaları tarafından görülmüşGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yazılmış olabilir. İkinci gidişte görülenlerleGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama ilk gidişte görülenler arasındaki farklara bile değinmek gerekir. Bu da gezi yazılarının zamanla tarihsel belge olduğunu ortaya koymaktadır.
  • Yazar anlattıklarının doğruluğunu; konuşma ileGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bilgi toplama ve fotoğraflarla desteklemeliGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama anlattıklarını bir mantık çerçevesine oturtabilmelidir. Her anlattığıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama önceki anlattıklarıyla çelişmemelidir.
  • Gezi yazılarında yazar; açıklayıcı anlatımGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama öyküleyici anlatımGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama betimleyici anlatım ve tartışmalı anlatım gibi bütün anlatım yollarından yararlanır. Ayrıca okuyucuya değişikliği gösterebilmek için örneklemeGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama karşılaştırmaGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama tanık gösterme gibi nesnel verilerden de yararlanabilir.
  • Resim kullanılmalıdır.

  Eskiden gezi notlarının kaleme alındığı eserlere “seyahatname” deniyordu. Modern zamanlarda ise Türkçe bir sözcük olan “gezi” terimi tercih edildi.Anı Mektup Biyografi Günlük Roman Tiyatro Fıkra Röportaj Makale Eleştiri Haber Yazısı Deneme Gezi Yazısı Söyleşi

  Gezi yazısıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bir kişinin ya da grubun yurdun değişik bölgelerine ya da başka ülkelere değişik amaçlarla yaptıkları gezilerde gözleyip izledikleriniGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama tespitleriniGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama ele geçirdikleri bilgi ve bulgularıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama oralarla ilgili duygu ve düşüncelerini anlattıkları yayınlara denir.


  Gezi yazarı gezip gördüğü yerlerin hem kendisi hem de okuyucular için tarihî ve coğrafî açıdan ilgi çeken yönleriniGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama özellikleriniGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kültürelGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama jeolojik güzellikleriniGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama halkının gelenekGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama görenekGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama töre ve âdetlerini akıcıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama ilgi çekici ve etkili bir üslûpla kaleme döker.

  Gezi yazıları genellikle mensur ise de manzum olanlar da vardır. Gezi yazarlarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama gözlem ve izlenimlerini daha çok tasvîrî bir üslûpla kaleme alırlar. Bazı yazarlarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama olay ve olguları olduğu gibi aktarırkenGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bazıları günlükGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama mektup Gezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama röportaj gibi türlere ait tekniklerle yazma yöntemini tercih ederler.

  Dünya edebiyatının en önemli seyahatnameleri arasında 13. yüzyılda yayımlanmış Marko Polo’nun Uzak Doğu izlenimlerini içeren Seyahatnamesi ve 14. yüzyılda yaşamış Arap gezgin İbni Batuta’nın İslâm dünyası gezilerini konu edinen Seyahatnamesi yer alır.

  Türk edebiyatının ilk seyahatname eserleri arasında Farsça yazılan Hoca Gıyaseddin Nakkaş’ın Acâibü’lLetâif adlı eseriyle Ali Ekber Hatâî’nin 1515′te yazdığı Hıtâînâme adlı eseri sayılabilir.
  Seydî Ali Reis (ö.1562) Mir’atü’lMemâlik (1557) adlı seyahatnamesinde BelücistanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama HindistanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama AfganistanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama BuharaGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Maveraünnehir’le ilgili gözlemlerini ve yaşadığı olayları anlatmıştır. III. Sultan Murat (15751575) döneminde Tokatlı İbrahim oğlu AhmetGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Acâibnamei Hindistan adlı eserinde KabilGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama HindistanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama BasraGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama YemenGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Hicaz izlenimlerini aktarır.

  Trabzonlu Mehmet Aşık’ın (1555?) Menâzıru’lAvâlim adındaki eseri de gezi edebiyatının önemli eserlerindendir.
  Türk edebiyatının en önemli seyahatname eserlerinden biri Evliya Çelebi’nin (16111682) 10 ciltlik seyahatnamesidir. Evliya Çelebi Gezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama 40 yıllık gezilerinden elde ettiği coğrafîGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama etnografikGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama tarihîGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kültürel pek çok bilgiyi akıcı ve mübalâğalı bir üslûpla kaleme almıştır.

  Türk edebiyatında “seyahatname” adıyla birçok eser yazıldığı gibiGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama adı “seyahatname” olmadığı hâlde bu türe özgü özellikler gösteren başka eserler de vardır. Pirî Reis’in Bahriye adlı eseri buna bir örnektir.
  İlk seyahatnamelerGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama genellikle başka ülkelerde elçi olarak gönderilen devlet memurlarının gittikleri ülkenin yaşama biçimiGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kültürel özellikleriGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama sosyal ilişkileriGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama giyim kuşamlarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama sokaklarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama şehircilikleriGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bürokrasileri ve başka özellikleri hakkında Türk okuyucusu için aktardıkları ilgi çekici bilgilerden oluşmaktadır.

  Kimi yazarlarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama gittikleri ülkelerden gönderdikleri mektuplarda bulundukları ülke ile ilgili bazı bilgiler de vermişlerdir.
  Sultanların sefer sırasında konaklar arası mesafeleri gösteren menâzil kitaplarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama her gün yapılan işleri anlatan rûznâmeler de gezi türüne ilişkin bilgiler içermektedirler. Haydar Çelebi Rûznâmesi buna örnek olarak gösterilebilir.
  Keçecizade İzzet Molla (17851829) sürgüne gönderildiği Keşan ve İstanbul’a dönüş izlenimlerini MihnetKeşan (1269) adlı eserinde anlatır.
  Ömer LütfiGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Ümit Burnu Seyahatnamesi’nde dört yıl din bilgisi hocası olarak kaldığı Ümit Burnu ve havalisini değişik yönleriyle tanıtır.
  Türk edebiyatında modern zamanlarda da yurt içineGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama İslâm dünyasınaGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Batıya ve başka ülkelere yapılmış pek çok gezinin notları yayımlanmıştır.


  Gezi Türünün Gelişimi

  Gezi türünün uzun bir geçmişi vardır. Bu günkü tanımına ve niteliğine tam uymasa da çok eski çağlarda gezi türünden sayılabilecek örneklerin bulunduğu bilinmektedir. Eski Yunanistan’dan başlayarak günümüze kadar çeşitli ülkelerden birçok gezginGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama elçiGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama şair ve yazar gezip gördükleri yerleri anlatan eserler meydana getirmişlerdir.
  Başka ülkelere yapılan yolculuklarla ilgili ilk gezi yazılarına örnek olmak üzere M.S. 448′de Hun hükümdarı Atilla’ya gönderilen elçilik heyetinde görevli tarihçi Priskosun eseri ile M.S. 568 de Kilikyalı Zemarkhos’un Göktürkler ülkesinde Bizans İmparatorluğu elçisi iken tuttuğu notları gösterebiliriz.
  İranlı şair ve din adamı Nasır Hüsrev ‘in hac maksadıyla yaptığı Mekke gezisini ve bu arada Mısır ve Anadolu’nun doğusunda gördüklerini anlatan ’sefername’ adlı eserini de ilk gezi kitapları arasında sayabiliriz.
  Gezi türünün ilk önemli eselerini verenlerin başında şüphesiz Venedikli ünlü gezgin Marco Polo ile yine ünlü Arap gezgini İbn-i Batuta’yı anmamız gerekir.
  Marco PoloGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Yakın Doğu ve Orta Asya ülkelerini kapsayan uzun bir yolculuğa çıkmış ve bu yolculuğunda gezip gördüğü yerleri anlatan bir eser yazmıştır. Birçok dile çevrilen bu eser gezi edebiyatının ilk klasik örneklerinden biri sayılır. Arap gezgini İbn Batuta da AnadoluGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama HarezmGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Maveraünnehir ve Horasan’ı dolaşarak oralarda yaşayan Türklerin teknik ve toplumsal özelliklerini anlatan bir kitap yazmıştır.
  Önceleri daha çok tarihçilerin ilgi gösterdikleri bu eserlerGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama sonradan edebiyatçıların da dikkatini çekmiştir. Ele alınan konularGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kullanılan dilGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yazarların gözlem ve anlatım özellikleri bakımından gezi yazı ve kitapları artık edebiyatın bir koluGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bir başka deyişle bir yazı türü özelliği kazanmıştır.
  Gezi Yazılarının Çeşitleri

  Gezi yazılarınıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yolculuk yapılan yer bakımından ikiye ayırmak mümkündür: yurtiçi gezi yazıları ve yurt dışı gezi yazıları’
  Yurtiçi gezi yazılarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama bir yazarın herhangi bir amaçla kendi ülkesinde yaptığı bir yolculuk sırasında gezip gördüğü yerleri ve edindiği izlenimleri anlattığı yazılardır. Bu tür gezi yazılarınaGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama Reşat Nuri Güntekin’in Anadolu Notlarını gösterebiliriz.
  Yurtdışı gezi yazıları ise bir yazarın kendi ülkesi dışında yaptığı gezi ve incelemelerinin bir ürünüdür. Bu tür gezi yazısına da Falih Rıfkı Atay’ın Deniz Aşırı adlı eseri örnek olarak gösterebiliriz.
  Gezi yazılarınıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama gezi türünde eser veren kimselerin durumları bakımından da ikiye ayırabiliriz: uğraşları yazarlık olan kimselerin kalemlerinden çıkan gezi yazılarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama uğraşları yazarlık olmayan kimselerin ortaya koyduğu gezi yazıları.
  Yazarlığı bir meslek olarak benimsemiş kimselerin eserlerinde gezilen görülen yerlerGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama değinilen konularGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama insanlarla ilgili gözlemler yazı sanatının birçok özelliğini yansıtan renkli bir dille anlatılır.
  İkinci kategoriye giren yazılarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama genellikle yazarlıkla ilgili olmayanGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama fakat yurt içinde veya dışında bazı yerleri görmek üzere geziye çıkanların veya geçici görevlerle yabancı bir ülkede oturanların kaleme aldıkları yazılardır. Bu gibi kimselerin eserlerinde anlatım kuru ve renksiz olabilir. Ancak bu tür eserlerde bazen çok ilginç gözlemlereGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama sağlam bilgilere ve mantıklı yorumlara rastlayabiliriz. Örneğin ünlü Türk denizcisi Piri Reis’in Bahriye adlı kitabı bu bakımdan ilginçtir. Bu kitap Akdeniz’i çevreleyen karalarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama ormanlarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama dağlarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama kentler üzerinde verdiği bilgilerle hem bir deniz atlasıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama hem de bir gezi kitabı niteliği taşır.
  Gezi yazılarını amaç ve yazılış bakımından da üçe ayırmak mümkündür: günü gününe alınmış notlara dayalı gezi yazılarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama mektup biçiminde yazılan gezi yazıları ve bir ülkeyi daha nesnel ve derinlemesine tanıtmayı amaçlayan gezi yazıları.
  Kimi yazarlarGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama gezip gördükleri yerleri günü gününe veya aralıklı olarak tuttukları notlarla anlatırlar. Bu gibi gezi yazıları çoğu kez anı türünün de özelliklerini taşır. Bu çeşit gezi yazılarına Burhan Arpad’ın Gezi Günlüğü adlı eseri örnek olabilir.
  Kimi yazarlar da gezi izlenimlerini belli aralıklarla arkadaşlarına yazdıkları mektuplarda anlatırlar. Bu gibi gezi yazılarında mektup türünün hemen hemen her özelliğini görebiliriz. Bu çeşit gezi yazılarına Celaleddin Ezine’nin Amerika Mektupları örnek olarak gösterebiliriz.
  Üçüncü tür gezi yazılarıGezi Yazısı Nedir?Gezi Yazısı Nasıl Yazılır?Gezi Yazısı Özellikleri Hakkında Açıklama yazarın kişisel gözlemleri yanında daha başka bilgi ve belgelere dayalı tasvir ve yorumları içerir. Örneğin Falih Rıfkı Atay’ın gezi kitapları genellikle bu biçimde yazılmış eserlerdir.

  Sponsorlu Bağlantılar
  18 Mayıs 2010
  #1
 2. Öğretmen gezi yazısı istedi ama hiç bi yerde çıkmıyoo. Nasıl bula bilirim? CEvap yazın LüTfnn yhaa !!!
  19 Mart 2011
  #2
 3. Çok tşklerr bu site çokk qüzeLL .. :)
  19 Mart 2011
  #3
 4. gezi yazısına örneklerr verin yaaa meselaa : ne gibi =??
  19 Mart 2011
  #4
soru sor