Kağıt Falı Nasıl Bakılır

İsimli konu WH 'Burçlar Alemi ve Astroloji' kategorisinde, Metallica üyesi tarafından 30 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Kağıt Falı Nasıl Bakılır. Kağıt Falı Kağıt Falı Nasıl Bakılır Niyet falı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır. Fakat el açmadan önce bu desteden bazı kağıtların atılması... kaplumbağa nasıl bakılır? Yavru Köpek Nasıl Bakılır? - Köpek Nasıl Eğitilir? ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  Kağıt Falı

  Kağıt Falı Nasıl Bakılır

  Niyet falı açılırken bir deste oyun kağıdı kullanılır. Fakat el açmadan önce bu desteden bazı kağıtların atılması gerekmektedir. Maça yedilisi ve sinek dokuzlusu hariç tutulmak üzere geri kalan dokuzlular, yedililer ve altılılar desteden çıkartılır. Şimdi destede 42 kart kalmıştır.

  Şimdi Falın Nasıl Açıldığını Görelim

  Fal için hazırladığınız listenin içinden niyet tutulmak üzere kupa papazı ve sinek kızı ayrılır. Bunlar yüz yüze kapatılarak bir kenara bırakılır ve kartlar iyice karıştırılır.

  Niyet tutulması için kupa papazı ile sinek kızını fal açtırmak isteyene veririz. Kart destesini yüz kısmı avuç içine gelecek şekilde elimize alırız. Önce kupa papazı ile desteyi ortasından ikiye ayırır, papazın arkasında kalan tek kartın anlamını, sonra papazın yüz kısmında kalan ilk üç kartın anlamlarını okuruz.

  Desteyi, içine papazı koyarak tekrar iyice karıştırırız. Bu kez sinek kızını alarak desteyi ortasından ikiye ayırırız. Papazla yaptığımız gibi, sinek kızının arkasında kalan kartın anlamını okuruz.

  Bundan sonra sinek kızı da dahil olmak üzere desteyi yine iyice karıştırırız.

  Şimdi sıra falın asıl önemli kısmına gelmiştir.

  Destenin üst kısmından başlamak üzere kartları, yüzleri üste gelecek yani açık şekilde dokuzar adet 4 dizi halinde yere sıralarız. Elde altı kart kalır. Sonra yerdeki dizi içinde, kupa papazının olduğu diziyi sonra sinek kızının bulunduğu diziyi anlamlandırırız.

  Eğer kupa papazı yada sinek kızı elde kalan altı kart içindeyse, o zaman en çok öğrenmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

  Şimdi kupa papazı ile sinek kızının sıralardan birinde olduğunu kabul ederek falımıza devam edelim.

  Elde kalan altı karttan birini kupa papazının, birini sinek kızının, diğer dört kartı da en çok öğrenilmek istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartların üzerine yüzleri kapalı olarak koyarız. Sonra bu kartları teker teker açarak anlamlarını kupa papazı ile sinek kızıyla ilgili olarak okuruz. Diğer kartların anlamları da üzerine konmuş olduğu kartların anlamlarıyla ilgili olarak okunmalıdır.

  Bu işlem tamamlandıktan sonra deste toplanır ve kupa papazı ile sinek kızı da dahil olmak üzere iyice karıştırılır.

  Bu kez kartları üçlü gruplar halinde dörder grup olmak üzere 3 dizi halinde sıralarız. Yine elimizde 6 kart kalır. Yine kupa papazının ve sinek kızının bulunduğu sıraları soldan sağa olmak üzere okuruz. Yine yukarıda söylediğimiz gibi kupa papazı ya da sinek kızı gruplar içinde değil de, elimizdeki 6 kart içinde kalmışsa, en çok öğrenilmesi istenen dilek neyse, o dileğin anlamını verecek kartın sırasını seçeriz.

  Yine kupa papazının ve sinek kızının sırada bulunduğunu kabul ederek falımızı sürdürelim.

  Sıranın okunması bittikten sonra elde kalan kartın biri, kupa papazının; yoksa öğrenmek istediğimiz anlamı taşıyan kartların üzerine kapalı olarak koyarız.

  Sonra bu kartlar teker teker açılarak üzerlerine konmuş olduğu kartlarla ilgili olarak anlamlandırılır.

  Bu işlem de tamamlandıktan sonra falın son bölümüne gelmiş oluyoruz.

  Kartları toplar yeniden iyice karıştırırız. Sonra üstten bir kart alıp bakarız. Eğer bu kart, kupaysa destenin altından bir kart çekeriz. Bu kartı kapalı olarak diğer kartla birlikte yere bırakırırz. Eğer üstten açtığımız kart, kupa değil de sinekse, bu kart da sinek kızıyla ilgili olduğundan, yine alttan kapalı bir kart çekip bu kartla birlikte ayrı bir yere bırakırız. Böylece kupalar bir sırada, sinekler ikinci sırada bulunmuş olur. Eğer üstten açtığımız kart, kupa ya da sinek değil de başka bir kartsa, bu kartı başka bir kenara atarız, yani kullanmayacağımız için bir kenara koyarız.

  Elimizde kart bittikten sonra, açık kartların yanındaki kapalı kartları açarak anlamlarını okuruz.  Şimdi Bu Faldaki Kartların Anlamlarının Ne Olduğunu Öğrenelim

  Kupa Papazı
  Dilek içindir ve erkeği temsil eder.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Kızı
  Dilekte tutulan erkek tarafın akrabasıdır.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Valesi
  Erkeğin fikri, düşüncesidir.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Onlusu
  Ferahlık, rahatlık.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Sekizlisi
  Erkeğin evinde yalnızlık.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Beşlisi
  Kısmet, para, zenginlik.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Dörtlüsü
  Hayat süresi, gelecek.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Üçlüsü
  Erkeğin kendi evi.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa İkilisi
  Erkeğin yatağı.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Ası
  Erkeğin kalbi, sevgisi, duygusu.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Papazı
  Kadının akrabasıdır.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Kızı
  Dilek içindir ve kadını temsil eder.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Valesi
  Kadının fikri, düşüncesidir.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Onlusu
  Gözyaşı, üzüntü.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Dokuzlusu
  Uzak ülke, yolculuk.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Sekizlisi
  Kadının evinde yalnızlık.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Beşlisi
  Kısmet, para, zenginlik.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Dörtlüsü
  Hayat süresi, gelecek.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Üçlüsü
  Kadının evi.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek İkilisi
  Kadının yatağı.
  Genişletmek için tıkla...
  Sinek Ası
  Kadının kalbi, sevgisi, duygusu.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Papazı
  Yabancı erkek.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Kızı
  Yabancı kadın.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Valesi
  Başkasının fikir ve düşüncesi.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Onlusu
  Para.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Sekizlisi
  Yabancının evinde yalnızlık.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Beşlisi
  Kısmet.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Dörtlüsü
  Mutluluk.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Üçlüsü
  Gündüz yapılacak yol.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo İkilisi
  Yabancının yatağı.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Ası
  Haber, müjde.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Papazı
  Hükümet kapısı.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Kızı
  Yabancı bir kadından görülecek murat.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Valesi
  Kuruntu.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Onlusu
  Sıkıntı.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Sekizlisi
  Karışıklık.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Yedilisi
  Nikah, evlenme.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Beşlisi
  İçki sofrası.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Dörtlüsü
  Gelecekte iyi haber, kısmet.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Üçlüsü
  Gece yapılacak yol.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça İkilisi
  Yabancının yatağı.
  Genişletmek için tıkla...
  Maça Ası
  Büyük keder, ölüm, kötü haber.
  Genişletmek için tıkla...


  Şimdi de Birlikte Gelecek Kartların Dilinden Söz Edelim


  Kupa Ası
  Eğer kupa asının yanında her hangi bir kupa varsa, aşk hayatında mutluluk var demektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Papazı
  Eğer kupa papazının yanında, sekizlisi bulunuyorsa, erkek evinde yalnızlığı gösterir.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Kızı


  Eğer kupa kızının yanında, kupa beşlisi varsa beklenmedik bir haber ya da sevince işarettir. Eğer kupa kızı maça onlusuyla beraberse, tehlikeli girişimlerden kaçınılması gerekir.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Valesi
  Kupanın valesi, sineğin beşlisiyle beraberse, para tekliflerine kulak asılmaması gerekir.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Onlusu
  Eğer kupa onlusu, karonun onlusuyla beraberse bir evlenme haberidir. Eğer sineğin onlusuyla beraberse, iş hayatında büyük bir başarıdır.
  Genişletmek için tıkla...
  Kupa Sekizlisi
  Kupa sekizlisi yanında, karonun sekizlisi varsa, dokuzlusuyla beraberse, yolculuk sonundaki iş hayatında başarı demektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Ası
  Karonun ası, karo cinsinden bir kağıtla beraberse, girişilen işlerde başarı sağlanması ihtimali kuvvetlidir. Karo ası sinek sekizlisiyle beraber bulunuyorsa, para gelecek demektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Papazı
  Karonun papazı, maça sekizlisiyle birlikte olursa, ani bir yolculuk ihtimali fazladır. Sineğin sekizlisiyle birlikteyse, önemli bir proje yakında gerçekleşecektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Kızı
  Karonun kızı, maça beşlisiyle beraberse, yabancı bir kadınla beraber içki sofrasına oturulacak demektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Valesi
  Karonun valesi, karo asıyla beraberse, yakın bir gelecekte haber alınması mümkündür. Eğer karo valesi, sinek valesiyle beraberse, yolculuk ihtimalidir
  .
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Onlusu
  Karonun onlusu, kupa onlusuyla beraberse, bir gönül bağlantısı var demektir.
  Genişletmek için tıkla...
  Karo Sekizlisi
  Karonun sekizlisi, sinek sekizlisiyle beraberse, önemli bir para konusu kolayca çözümlenecek demektir. Kupanın sekizlisiyle birlikte, önemli bir işin başlangıcı sayılabilir.
  Genişletmek için tıkla...
  Sponsorlu Bağlantılar
  30 Kasım 2007
  #1
 2. ben eşimlen kavga ediyorum devamı kavalarımız bitecekmi ayrı bir evede geçecekmiyiz zahide
  27 Şubat 2008
  #2
 3. paylaşım için teşekkrüler...
  27 Mart 2008
  #3
 4. emege teşekkur ler
  17 Nisan 2008
  #4
 5. 18 Ağustos 2008
  #5
 6. ben bugun ne durumle karsilasacam
  22 Kasım 2010
  #6
 7. habire baştan başlamak zorunda kaldım yinede yapamadım
  24 Ağustos 2012
  #7
soru sor