Örnek Türkçe Soruları

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ilker 009 üyesi tarafından 15 Aralık 2009 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Örnek Türkçe Soruları. 1. Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, Yeşil yurdun, şen evin, nerde? Bu dörtlükteki ana duygu... türkçe soruları Türkçe Olimpiyatları Almanlara örnek oldu ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  1. Nerde kaldı o güzelim günler,
  Ey vatanın bağrı yanık bucağı!
  Hani senin bereketli hasadın,
  Yeşil yurdun, şen evin, nerde?
  Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kızgınlık B) Özlem C) Şaşma D) Sevinç
  2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme vardır?

  A) Öyle bir gösteri yaptı ki hayran oldum.
  B) Dişleri inci gibi beyazdı.
  C) Çocuklar parkta güzel güzel oynuyorlar.
  D) İşi zamanında bitirmek için sabahlara kadar çalıştı.
  3. Aşağıdaki sözcüklerle, anlam ilişkisi bakımından, üçlü bir grup oluşturulduğunda, hangisi dışta kalır?

  A) Yorgun B) Dargın C) Küskün D) Kırgın
  4. Hangi cümlede, zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

  A) Az veren candan, çok veren maldan.
  B) Her inişin bir yokuşu vardır.
  C) Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı.
  D) Ahmet deli dolu bir çocuktu.

  5. Ağaçlar da insanlar gibidir,
  Seveni de olur sevmeyeni de…
  Kesersiniz ağlarlar,
  Tıpkı dövülen insan gibi.

  Şiirde, ağaçlarla ilgili olarak hangisinden söz edilmemiştir?
  A) Kin güttükleri
  B) Üzüldükleri
  C) Sevildikleri
  D) Acı duydukları
  6. “Sanki kendisi erken mi geldi?”cümlesiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

  A) O da erkenden geldi.
  B) O da geç geldi.
  C) En sonra o geldi.
  D) O benden sonra geldi.
  7. Hangi cümlede küçümseme söz konusudur?

  A) Yalnızca sen değil, ben de biliyorum.
  B) Sen sanatı öğren de yapmazsan yapma.
  C) Onu aradık da bulamadık.
  D) Para kazanacakmış da ev geçindirecekmiş.
  8. Aşağıdaki kavramlardan hangisi somuttur?

  A) Vicdan B) Mutluluk C) Başarı D) Sözlük
  9. Aşağıdaki cümlelerin hanginde “yarın” sözcüğü diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

  A) Babam eve yarın erken gelecek.
  B) Yarın erken kalkmak zorundayız.
  C) Bu gençler yarın ülkeyi yönetecekler.
  D) Yarın kar yağsa da okullar tatil olsa.
  10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı vardır?

  A) Bir an anahtarı unuttum mu, diye düşündüm.
  B) Sana yaptığı işten kâr ettiğini mi söyledi.
  C) İşin nasıl biteceğini bilemeyiz.
  D) Çalışmaya başladı mı dünyayı unutur.
  11. Okumayı alışkanlık haline getirmek bugünkü okulun ve eğitimin başlıca amacıdır. Bütün eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli araçlarla bu amacın gerçekleştirilmesine çalışmaktadırlar. Çünkü bu, sadece bireylerin gelişmesi için değil toplumların da gelişmesi için önemlidir.
  Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Eğitim öğretim durumu
  B) Çalışmanın faydaları
  C) Okuma alışkanlığı
  D) Kalkınmanın gerekliliği
  12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yoktur?

  A) İnsanlar çevreyi kirletirken acımıyormu?
  B) Banamı soruyorsun?
  C) Erdem yine kendine oyuncak mı bulmuş?
  D) Evdeki hesap çarşıya uyarmı?
  13. ”İstanbul’a kadar geldiniz de bizi ziyaret etmediniz ha!”cümlesi hangi anlamdadır?

  A) öfke B) küçümseme C) şikayet D) sevinme
  14. “Oğlun can katmaktadır toprağa.” cümlesinde hangi sözcükte yumuşama olmuştur?

  A) toprağa B) can C) katmaktadır D) oğlun
  15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur?

  A) Ava giden avcılardan haber yok.
  B) Seninle ne zamandır görüşemiyorduk.
  C) Kış gelmeden önce başladı soğuklar.
  D) Civcivleri bırakmayın oraya.
  16. “Derinden derine ırmaklar ağlar
  Uzaktan uzağa çoban çeşmesi
  Ey suyun sesinden anlayan bağlar
  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi.
  Aşağıdakilerden hangisinde kişileştirilen varlıklar doğru verilmiştir?

  A) ses- dağ
  B)
  çoban- su
  C) su-dağ
  D)
  çeşme- ırmak
  17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde belirtili ad tamlaması vardır?

  A) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.
  B) Annem bana kırmızı bir saat aldı.
  C) Çocuk bahçesi nerede?
  D) Burada canlı balıklar var.
  18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

  A) Bu adam ne yapıyor?
  B) Kocaman kadın salıncağa biniyor?
  C) Geniş bir ev satın aldık.
  D) Eski arkadaşlarla bir yerde oturduk.
  19) “Yüreklere acı bir söz değmesin.” cümlesinin öğe sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Özne-Belirtili nesne-yüklem
  B) Dolaylı tümleç-özne-yüklem
  C) Dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
  D) Zarf tümleci-özne-yüklem

  20. Olağanüstü varlık ve olayları anlatan, olağanüstü kahramanları olan zevkli olay yazılarına ne denir?

  A) Fıkra
  B) Masal
  C) Öykü (Hikaye)
  D) Roman


  ...Yanıtlar…
  | 1)B | 2)B | 3)A | 4)D | 5)A |
  | 6)B | 7)D | 8)D | 9)C | 10)B |
  | 11)C | 12)C | 13)A | 14)A | 15)B |
  | 16)D | 17)A | 18)A | 19)B | 20)B |  Sponsorlu Bağlantılar
  15 Aralık 2009
  #1
 2. 1-konu yanlış yerdedir.Asıl yeri Türkçe alt forumumuzdur.
  2 Nisan 2010
  #2
soru sor

Alakalı Aramalar:

 1. türkçe soru örnekleri