Şiirde Ahenk Ses ve Ritim

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Şiirde Ahenk Ses ve Ritim. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1- “Ahenk” sözcüğünün taşıdığı anlamı açıklayınız. 2- Bir nesir parçasını şiir gibi okuyunuz. Metinde ahenk olup olmadığını... Evrendeki ölçü ve ahenk Uyum ve ahenk (Deneme) ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  1- “Ahenk” sözcüğünün taşıdığı anlamı açıklayınız.
  2- Bir nesir parçasını şiir gibi okuyunuz. Metinde ahenk olup olmadığını tartışınız.
  3- Bir şiiri nesre çevirerek şiirle nesir arasındaki farkı tartışınız.

  İNCELEME

  Dua

  Ulu TanrımŞiirde Ahenk Ses ve Ritim şu karanlık yollarıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Bizi sana ulaştıran yollar et!
  İhtirasla kilitlenmiş kollarıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Birbirini kucaklayan kollar et!


  Muhabbetin gönlümüzde hız olsun;
  Güttüğümüz Hakka varan iz olsunŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Önümüzde uçurumlar düz olsunŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Yolumuzda dikenleri güller et!

  Dalâlette bırakıp da insanıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Yapma arzın en korkulu hayvanıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Unutturma doğruldu vicdanıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Bizi sana lâyık olan kullar et!

  Orhan Seyfi Orhon

  1. Yukarıdaki şiirde Allah’a yalvarış şeklindeki söyleyiş şiirin ses akışı mıdır? ŞiiriŞiirde Ahenk Ses ve Ritim sesli okuyarak cevaplayınız.
  2. Şiirin hangi hece ölçüsüyle yazıldığını bulunuz.
  3. İlk dörtlükte birinci ve üçüncü mısrada yer alan yolları ile kolları arasında yol ve kol sözcükleri se benzerlikleri bakımından hangi ismi alırlar. Aynı işlevi gördükleri için çokluk eki durumundaki “ları”ya ne diyoruz. Araştırınız.
  4. İkinci dörtlükte ilk üç mısradaki hızŞiirde Ahenk Ses ve Ritim iz ve düz sözcüklerindeki ortak sesler hangileridir. “olsun” sözcüğünün görevi nedir?
  5. Son dörtlükte “insan”Şiirde Ahenk Ses ve Ritim “hayvan”Şiirde Ahenk Ses ve Ritim “vicdan” sözcüklerindeki “an” nasıl bir ses benzerliğidir. Bu sözcüklerin sonundaki “ı” sesiŞiirde Ahenk Ses ve Ritim bütün isimlerde aynı görevle mi yer almaktadır?
  6. Şiirin ahenkli olmasında söyleyişinŞiirde Ahenk Ses ve Ritim mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin ve hece ölçüsünün rolü nedir? Kendi düşüncelerinizi belirtiniz.


  7. Şiirdeki ses akışını ritim bakımından hece ölçüsü ve mısra sonlarındaki benzerlikleri mi desteklemektedir? Okumada mısra sonlarının yüklendiği ses değerlerini sınıfta birkaç arkadaşınıza sesli olarak okutunuz. Şiirin ritmine bu bakımdan dikkat ediniz. Hece ölçüsünün ve mısra sonlarındaki ses benzerliklerinin rolünü bu bakımdan belirleyiniz.
  BİR TEPEDEN

  Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeye geldinŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Çok benzediğin memleketin her tepesindeŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldinŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde

  Irkın seni iklimine benzer yaratırkenŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış.
  Tarihini aksettirebilsin diye çehrenŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Kaç fâtihin altın kanı mermerle karışmış.

  Yahya Kemal Beyatlı

  1. Bir Tepeden adlı şiirde mısra sonlarındaki ses benzerliklerini belirleyiniz. Bu ses benzerliklerinin redif ve kafiye ayırımını yapınız.
  2. Şiiri sesli okuduğunuzda vurgu ve tonlamaların hangi sözcüklerde yoğunluk kazanıyor? “Rü’y┪iirde Ahenk Ses ve Ritim “kerre” sözcüklerinin şiire ses bakımından kazandırdığı ritmik özellikler olabilir mi? Tartışınız.
  3. Şiirdeki ses akışınıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim tarihe ve geçmişin değerlerine bağlılık duygusu ile ilişkilendirebilir miyiz? Niçin?
  4. Bir Tepeden adlı şiirde ahenk nasıl sağlanmaktadır? TemaŞiirde Ahenk Ses ve Ritim ses akışıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim kafiye ve mısra içindeki ses benzerlikleri bakımdan değerlendiriniz.
  5. Şiirdeki “甪iirde Ahenk Ses ve Ritim “ş” ve “r” seslerinin kullanıldıkları yerleri belirleyiniz. Bu seslerin şiire ahenk bakımından katkısını tartışınız.
  6. Şiirin ölçüsünde ve ses akışında bir farklılık var mıdır?
  7. Orhan Seyfi Orhon ile Yahya Kemal’in şiirini karşılaştırdığınızda ahengi sağlayan unsurlar bakımından benzer ve farklı yönler nelerdir?  ANLATAMIYORUM

  Ağlasam sesimi duyar mısınızŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Mısralarımda;
  Dokunabilir misinizŞiirde Ahenk Ses ve Ritim
  Göz yaşlarıma ellerinizle?

  Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel
  Kelimelerinse kifâyetsiz olduğunu
  Bu derde düşmeden önce.
  Bir yer varŞiirde Ahenk Ses ve Ritim biliyorum;
  Her şeyi söylemek mümkün;
  Epeyce yaklaşmışımŞiirde Ahenk Ses ve Ritim duyuyorum.
  Anlatamıyorum.

  Orhan Veli Kanık

  1. Şiirde sağlanan ahenk mısra sonlarındaki ses benzerliğinden miŞiirde Ahenk Ses ve Ritim iç kafiyelerden mi kaynaklanmaktadır? Veya ses akışının kendiliğinden oluşturduğu bir ahenk mi söz konusudur? Tartışınız.
  2. 1940’lı yıllarda yazılan bu şiirdeŞiirde Ahenk Ses ve Ritim Orhan Seyfi Orhon ve Yahya Kemal Beyatlı’nın şiirinden ahenk bakımından farklı olan neler bulunmaktadır? Karşılaştırınız.
  3. Yukarıda şiirden herhangi bir mısrayı çıkardığınızda ses akışı ve ahenkte bir bozulma meydana geliyor mu? Deneyerek cevaplayınız.
  4. Anlatamıyorum adlı şiirle günlük konuşmalarımız arasında bir farklılık var mı? Farklılık yok ise yukarıdaki iç konuşmayı neden şiir diye adlandırıyoruz? Dönemin şiir anlayışıyla ilişkilendiriniz.


  DEĞERLENDİRME
  1- Üç döneme ait birer şiir örneğinde ses ve ritim unsurlarını bularak bunları karşılaştırınız.


  AÇIKLAMALAR

  AhenkŞiirde Ahenk Ses ve Ritim şiirin bütün olarak sunduğu sese dayalı armonidir. Her şiirde bütün içerisinde hissedilen bir ahenk vardır.

  Şiirde ahenk ses akışıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim söyleyişŞiirde Ahenk Ses ve Ritim ritimŞiirde Ahenk Ses ve Ritim ölçü ve ses benzerlikleriyle sağlanır.

  Her şiirin kendine özgü bir ses akışı vardır. Şiirin ele aldığı temaya uygun olarak vurgu ve tonlamalar çevresinde okunmasıŞiirde Ahenk Ses ve Ritim o şiirin kendine özgü ses akışıdır. Yani okuyan kimseŞiirde Ahenk Ses ve Ritim şiire temaya uygun bir ses verir.

  Şiirde ses akışından başka ahengi sağlayan önemli unsurlardan biri de ritimdir. Türk edebiyatındaki şiirlerdeŞiirde Ahenk Ses ve Ritim yakın döneme kadar ritim vezin ve kafiye ile sağlanırdı.

  Vezin şiirde mısraların oluşturulmasında hareket noktası alınan ölçüdür. Türk şiirinde aruz ve hece kullanılan iki vezin türüdür.

  Kafiye ise mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Ses benzerliklerinin işlevlerine göre yarımŞiirde Ahenk Ses ve Ritim tamŞiirde Ahenk Ses ve Ritim zenginŞiirde Ahenk Ses ve Ritim tunç diye çeşitleri bulunmaktadır.

  İşte ritimŞiirde Ahenk Ses ve Ritim ortak ölçü ve mısra sonlarındaki ses benzerlikleri ile oluşturulan bir müzikalitedir.

  Şiirdeki ahenk ögeleri iç içedir. TemaŞiirde Ahenk Ses ve Ritim dilŞiirde Ahenk Ses ve Ritim söyleyiş ve ses ahengi oluşturur. Bundan başka vezinŞiirde Ahenk Ses ve Ritim kafiyeŞiirde Ahenk Ses ve Ritim redifŞiirde Ahenk Ses ve Ritim iç kafiyeŞiirde Ahenk Ses ve Ritim aliterasyon ve assonans ses benzerlikleri de söyleyişe şiirsellik katan ögeler durumundadır.
  Sponsorlu Bağlantılar
  18 Mayıs 2010
  #1
soru sor