Türk Edebiyatında Gezi Yazıları

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, ¦Żακκυм¦ üyesi tarafından 18 Mayıs 2010 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Türk Edebiyatında Gezi Yazıları. Türk Edebiyatında Gezi Yazıları Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe yazılan ilk gezi kitabı[IMG] tanınmış denizcilerimizden Seydi Ali Reis’in... Türk edebiyatında roman Türk Edebiyatında Mesnevi ...

 1. Sponsorlu Bağlantılar
  Türk Edebiyatında Gezi Yazıları

  Bugünkü bilgilerimize göre Türkçe yazılan ilk gezi kitabıTürk Edebiyatında Gezi Yazıları tanınmış denizcilerimizden Seydi Ali Reis’in Miratül-Memalik adlı eseridir. Eser Portekizlilere karşı savaşırken Hint denizinde fırtınaya yakalanıp Gücerat’ta karaya çıkan Seydi Ali Reis’in HindistanTürk Edebiyatında Gezi Yazıları AfganistanTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Buhara ve Maveraünnehir yoluyla Edirne’ye dönüşü sırasında başından geçen serüvenleri kapsar.
  Ünlü bilginlerimizden Kâtip Çelebi’nin Cihannüma adlı eseri de gezi yazılarında rastlanan birtakım özellikleri içermektedir. Kâtip ÇelebiTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Osmanlı ülkesinin birçok yerini dolaşmış ve eserinde gördüğü bu yerlerle ilgili ayrıntılı bilgiler vermiştir.
  Edebiyatımızda gezi türünde ilk büyük ve önemli eserin yazarı Evliya Çelebi’dir. Tarih-i Seyyah adını taşıyan on ciltlik eserinde Evliya ÇelebiTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ve dışında gezip gördüğü yerleri anlatır. Bu yerler arasında BursaTürk Edebiyatında Gezi Yazıları İzmirTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Trabzon gibi şehirlerimiz yanında AvusturyaTürk Edebiyatında Gezi Yazıları HicazTürk Edebiyatında Gezi Yazıları MısırTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Habeşistan ve Dağıstan gibi yabancı ülkeler de bulunmaktadır. Evliya Çelebi’nin gezi kitabından XVII. Yy. toplumumuzun zengin kültür özelliklerini öğrenmek mümkündür. Anlatımdaki sadelikTürk Edebiyatında Gezi Yazıları içtenlik ve söyleşi havası da eser için ayrı bir üstünlük sayılır.
  XVII. yy’da Hac yolculuklarını anlatan bir takım gezi kitapları ile birlikte Avrupa ve Yakın Doğu ülkelerine gönderilen elçilerimizi yazdıkları ’sefaretname’leri de birer gezi eseri sayabiliriz. Bu eserler arasında gezi türünün özelliklerini en belirgin biçimde taşıyanı Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi’nin Fransa Sefaretnamesi’dir. Yazar bu eserinde Lale Devri’nde Fransa’da elçilik yaparken gördüklerini tatlı bir dille anlatmıştır.
  Edebiyatımızda gezi türünden yazılara ilginin arttığını daha çok XIX. yy’da görüyoruz. Bir takım denizcilerimizinTürk Edebiyatında Gezi Yazıları ülke dışındaki Müslümanların eğitilmesi için görevlendirilmiş din adamlarımızın ve gezginlerimizin görevle ve ya kendi istekleri ile gezip gördükleri yerleri anlatan eserlerini burada anmak gerekir. Bu eserlerde Orta AsyaTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Uzak DoğuTürk Edebiyatında Gezi Yazıları AfrikaTürk Edebiyatında Gezi Yazıları Güney Amerika üzerinde ilginç gözlem ve izlenimlere dayalı bilgiler sergilenmiş bulunmaktadır.
  Sponsorlu Bağlantılar
  18 Mayıs 2010
  #1
soru sor