Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri

İsimli konu WH 'Edebiyat - Türkçe' kategorisinde, HoLyWar üyesi tarafından 7 Kasım 2007 tarihinde yazılmıştır. Konu Özeti: Yazarlar Şairler ve Onların Eserleri. DİVAN EDEBİYATI 13.yy Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba, Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi 14.yy... bebekler ve onların emzikleri Batman'da yasayan yazarlar ve şairler ...

  1. DİVAN EDEBİYATI

    13.yy

    Mevlana: Mesnevi,Divan-ı Kebir, Fihi Mafih, Mektubat, Mecalis-i Seba,

    Hoca Dehhani: Selçuklu Şehnamesi    14.yy

    Gülşehri: Mantıku�t-Tayr

    AşıkPaşa: Garipname

    Kadı Burhaneddin: Divan

    Ahmedi: İskendername, Cemşid ü Hurşid,Divan    15.yy

    Şeyhi: Harname, Hüsrev ü Şirin, Divan

    Ahmed Paşa: Divan

    Necati: Divan

    Süleyman Çelebi: Vesileyü�n-Necat(Mevlid),

    Ali Şir Nevai: Mecalisü�n-Nefais, Muhakemetü�l-Lügateyn,Mizanü�lEvzan, Leyla vü Mecnun,

    Ferhad ü Şirin�

    NESİR

    Sinan Paşa: Tazarruname, Tezkiretü�l Evliya

    Mercimek Ahmed: Kaabusname    16.yy

    Fuzuli: Şikayetname, Leyla İle Mecnun, Divan, Beng ü Bade,�

    Zati: Divan, Edirne Şehrengizi

    Baki: Dinvan, Kanuni Mersiyesi

    NESİR

    Evliya Çelebi: Seyahatname

    Katip Çelebi: Keşfü�z-Zünun, Cihannüma�

    Seydi Ali Reis: Miratü�l-Memalik

    Naima: Naima Tarihi

    Peçevi: Peçevi Tarihi    17.yy

    Nefi: Siham-ı Kaza, Divan

    Nabi: Hayriye, Hayrabad, Divan

    Naili: Divan    18.yy

    Nedim: Divan

    Şeyh Galib: Hüsn ü Aşk, Divan    TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1895)

    Şinasi:Şair Evlenmesi(tiy),

    Müntehabat-ı Eşar(şiir),

    Durub-ı Emsal-i Osmani(sözlük),

    Tercüman-ı Ahval(Agah Ef. İle), Tasvir-i Efkar    Ziya Paşa: Harabad, Zafername, Eşar-ı Ziya, Terkib-i Bend, Terci-i Bend(şiir),

    Rüya(mülakat)..

    Halit Ziya Uşaklıgil: Mai ve Siyah, Aşk-ı Memnu, Nemide, Kırık Hayatlar, Ferdi ve Şürekası, Bir Ölünün Defteri..(roman)

    İzmir Hatıraları,Aşka Dair, Onu Beklerken, Kadın Pençesi,..(hikaye)

    Füruzan, Kabus, Fare(tiy)

    Kır Yıl, Saray ve Ötesi..(anı)

    Mehmet Rauf: Eylül,

    Ferda-yı Garam, Karanfil ve Yasemen, Genç Kız Kalbi, Son Yıldız(roman)

    Kadın İsterse, Bir Aşkın Tarihi�(hikaye)

    Pençe, Cidal..(tiy)

    Siyah İnciler(mensur şiir)    Hüseyin Cahit Yalçın:Nadide,Hayal İçinde(roman)

    Hayat-ı Muhayyel, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri,..(hik)

    Kavgalarım(nesir)    FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1911)

    Ahmet Haşim: Göl Saatleri, Piyale(şiir)

    Frankfurt Seyahatnamesi(gezi)

    Bize Göre, Gurabahane-i Laklakan(nesir)    MİİLİ EDEBİYAT(1911-1923)

    Mehmet Emin Yurdakul: Türk Sazı, Türkçe Şiirler, Ey Türk Uyan, Tan Sesleri..

    Türk�ün Hukuku..(nesir)    Ziya Gökalp: Kızılelma, Altın Işık, Yeni Hayat(şiir)

    Malta Mektupları(mektup)

    Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-İslamlaşmak-Muasırlaşmak, Türk Medeniyeti Tarihi�(nesir)    Ali Canip Yöntem: Türk Edebiyatı Antolojisi Milli Edb. Meselesi�    Ömer Seyfettin: Efruz Bey, Ashab-ı Kehfimiz(roman)

    Falaka, Yüksek Ökçeler, Bomba, Beyaz Lale, Gizli Mabed, Bahar ve Kelebekler, Yalnız Efe, Kaşağı, İlk Düşen Ak, Pembe İncili Kaftan(hikaye)

    Türklük Ülküsü..(inceleme)

    Şiirler    Ahmet Hikmet Müftüoğlu: Çağlayanlar, Gönül Hanım, Haristan ve Gülistan(roman ve hik.)    Mehmet Fuat Köprülü: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Türk Edb. Tarihi, Türk Saz Şairleri, TDE Hakkında Araştırmalar..    MİLLİEDEBİYAT AKIMINDAN ETKİLENENLER

    Yakup Kadri Karaosmanoğlu: Kiralık Konak, Yaban, Nur Baba, Sodom ve Gomore, Ankara, Panaroma, Hep O Şarkı, Hüküm Gecesi(roman)

    Milli Savaş Hikayeleri, Bir Serencam..(hikaye)

    20.YY. TÜRK EDEBİYATINDA BAĞIMSIZ SANATÇILAR

    Hüseyin Rahmi Gürpınar:Şık, İffet, Şıpsevdi, Mürebbiye, Gulyabani, Kuyrukluyıldız Altında Bir İzdivaç, Nimetşinas, Son Arzu, Metres�(roman)

    Tiyatro ve öyküleri de vardır.    Mehmet Akif Ersoy: Safahat(I.Kitap-Safahat, II.Kitap-Süleymaniye Kürsüsünde, III.Kitap-Hakkın Sesleri, IV.Kitap-Fatih Kürsüsünde, V.Kitap- Hatıralar, VI.Kitap- Asım, VII.Kitap- Gölgeler)    Yahya Kemal Beyatlı:Kendi Gök Kubbemiz, Eski Şiirin Rüzgarıyla, Rübailer ve Hayam Rübailerini Türkçe Söyleyiş..(şiir)

    Aziz İstanbul, Eğil Dağlar, Siyasi Hikayeler, Siyasi ve Edebi Portreler, Edebiyata Dair�(nesir)    Ahmet Rasim: Gülüp Ağladıklarım, Ramazan Sohbetleri, Ömr-i Edebi..(anı)

    Şehir Mektupları(mektup)

    Muharrir Bu Ya, Şair, Edip(biyografi)    Rıza Tevfik Bölükbaşı: Serab-ı Ömrüm(şiir)

    Anı, eleştiri gibi alanlarda da eser vermiştir.    CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

    Sait Faik Abasıyanık: Semaver, Sarnıç, Son Kuşlar, Alemdağ�da Var Bir Yılan, Şahmeran, Mahalle Kahvesi, Havada Bulut, Havuz Başı, Kumpanya�(öykü)

    Medar-ı Maişet Motoru, Kayıp Aranıyor, Yaşamak Hırsı(roman)

    Şimdi Sevişme Vakti(şiir)    Sabahattin Ali: Kuyucaklı Yusuf*, İçimizdeki Şeytan..(roman)

    Değirmen, Kağnı, Sırça Köşk, Yeni Dünya(öykü)

    Dağlar ve Rüzgar, Kurbağaların Serenadı..(şiir)    Memduh Şevket Esendal: Mendil Altında, Ev Ona Yakıştı, Otlakçı�(öykü)

    Ayaşlı ve Kiracıları, Miras, �(roman)    Abdülhak Şinasi Hisar: Fehim Bey ve Biz, Çamlıca�daki Eniştemiz,..(roman)

    Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yalıları, Geçmiş Zaman Köşkleri, İstanbul ve Pieere Loti..(anı,daneme)

    Aşk İmiş Her Ne Var Alemde, Geçmiş Zaman, Fıkraları(antoloji)    Neyzen Tevfik:Hiç, Azab-ı Mukaddes

    Sezai Karakoç: Mona Rosa, Körfez, Hızır�la Kırk Saat, Leyla ü Mecnun, Ayinler, Alın Yazısı..(şiir)

    Yunus Emre, Mevlana, Mehmet Akif(inceleme)�..    Necati Cumalı: Mine, Nalınlar, Derya Gülü, Yaralı Geyik�(oyun)

    Susuz Yaz, Yalnız Kadın, Ay Büyürken..(öykü)

    Tütün Zamanı, Yağmurlar ve Topraklar, Acı Tütün, Aşk Da Gezer..(roman)    Haldun Taner: Keşanlı Ali Destanı, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi�(oyun)

    Şişhane�ye Yağmur Yağıyordu, On İkiye Bir Var, Kızıl Saçlı Amazon, Yaşasın Demokrasi, Ay şığında Çalışkur, Sancho�nun Sabah Yürüyüşü(öykü)

    Keşanlı Ali Destanı,    Aziz Nesin: Zübük, Tatlı Betüş, Şimdiki Çocuklar Harika, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz�(roman)

    Damda Deli Var, Gıdıgıdı, Nazik Alet, Yaşasın Memleket, Kördöğüşü�(öykü)

    Hadi Öldürsene Canikom..(oyun)    Kemal Tahir: Sağırdere, Esir Şehrin İnsanları, Devlet Ana, Rahmet Yolları Kesti, Yedi Çınar Yaylası, Yol Ayrımı, Yorgun Savaşçı�(roman)�

    Orhan Kemal:Ekmek Kavgası, Mahalle Kavgası, Önce Ekmek, Babil Kulesi, Kardeş Payı..(öykü)

    Baba Evi, Avare Yıllar, Cemile, Eskici ve Oğulları, Gurbet Kuşları,�(roman)    Yaşar Kemal:İnce Memed, Yılanı Öldürseler, Yer Demir Gök Bakır, Üç Anadolu Efsanesi, Ağrı Dağı Efsanesi, Binboğalar Efsanesi, Çakırcalı Efe, Yusufçuk Yusuf,Fırat Suyu Kan Akıyor, Allah�ın Askerleri,sarı Sıcak�.(roman,öykü)    Tarık Buğra: Küçük Ağa, Osmancık, Firavun İmanı, Gençliğim Eyvah, Yağmur Beklerken, Yalnızlar�(roman)

    Yarın Diye Bir Şey Yoktur, Oğlumuz,..(öykü)

    İbiş�in Rüyası, Ayakta Durmak İstiyorum..(oyun)�.    Cahit Külebi: Adamın Biri, Atatürk Kurtuluş Savaşı�nda, Rüzgar,�(şiir)    Arif Nihat Asya: Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor, Dualar ve Aminler, Heykeltıraş, Yastığımın Rüyası, Ayetler�(şiir)�    Cevat Şakir Kabaağaçlı(Halikarnas Balıkçısı): Aganta Burina Burinata, Uluç Reis, Turgut Reis�(roman)

    Ege Kıyılarında, Merhaba Akdeniz, Ege�nin Dibi, Yaşasın Deniz, Gülen Ada,��(öykü)

    Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları, Hey Koca Yurt, Anadolu�nun Sesi�(mitoloji, inceleme,deneme)


    Namık Kemal: İntibah, Cezmi(roman),

    Vatan Yahut Silistre, Akif Bey, Gülnihal, Kara Bela, Zavallı Çocuk, Celaleddin Harzemşah(tiy),

    Tahrib-i Harabad, Takip(eleştiri),�    Recaizade Mahmut Ekrem: Araba Sevdası(roman)

    Afife Anjelik, Çok Bilen Çok Yanılır..(tiy)

    Nağme-i Seher, Yadigar-ı Şebab, Pejmürde,Nejad, Zemzeme(şiir)

    Takdir-i Elhan(eleştiri)

    Talim-i Edebiyat(edb. Bilgileri)�    Abdülhak Hamit Tarhan: Makber, Sahra,Belde Ölü, Havle, Divaneliklerim..(şiir)

    Macera-yı Aşk, İçli Kız, Duhter-i Hindu, Tarık, Nesteren, Eşber, Zeyneb, Fitnen..(tiy)    Ahmet Mithat Efendi: Hasan Mellah, Hüseyin Fellah, Felatun Bey�le Rakım Efendi, Henüz 17 Yaşında, Dürdana Hanım, Paris�te Bir Türk(roman)

    Letaif-i Rivayat(hikaye)

    Bedir, Tercüman-ı Hakikat(gazete)..    Şemseddin Sami: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(roman)

    Kamus-i Türki, Kamus-i Arabi..(sözlük)

    Sefiller, Robinson,..(çeviri)�    Ahmet Vefik Paşa: Lehçe-i Osmani, Şecere-i Türk, Tarih-i Osmani..    Samipaşazade Sezai: Sergüzeşt(roman)

    Küçük Şeyler(hikaye),

    Şir(tiy)    Muaalim Naci: Ateşpare, Şerare, Füruzan(şiir)

    Demdeme(eleştiri)

    Islahat-ı Edebiye(edebi bilgiler)

    Lügat-i Naci(sözlük)    Nabizade Nazım: Karabibik, Zehra

    Zavallı Kız, Bir Hatıra,..(hikaye)    SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI(1896-1901)    Tevfik Fikret: Rüban-ı Şikeste, Rübab�ın Cevabı, Haluk�un Defteri, Tarih-i Kadim, Doksan Beşe Doğru, Şermin(şiir)    Cenab Şahabettin: Tamat, Cenab�ın Şiirleri

    Hac Yolunda, Suriye Mektupları, Avrupa Mektupları(gezi)

    Evrak-ı Eyyam(nesir)

    Yiryaki Sözleri(özdeyiş)

    Körebe, Yalan, Küçükbeyler(tiy)

    Zoraki Diplomat, Politikada 45 yıl, Gençlik ve Edb. Hatıraları..(anı)

    Ahmet Haşim, Atatürk(monografi)

    Erenlerin Bağından(şiir)�    Halide Edip Adıvar: Sinekli Bakkal, Vurun Kahpeye, Handan, Zeyno�nun Oğlu, Ateşten Gömlek, Tatarcık, Kalp Ağrısı�(roman)

    Dağa Çıkan Kurt, İzmir�den Bursa�ya, Harap Mabetler..(öykü)

    Türk�ün Ateşle İmtihanı, Mor Salkımlı Ev, Kenen Çobanları(anı)�.    Reşat Nuri Güntekin: Çalıkuşu, Gizli El, Yaprak Dökümü, Acımak, Gökyüzü, Miskinler Tekkesi, Kızılcık Dalları, Dudaktan Kalbe, Yeşil Gece, Bir Kadı Düşmanı, Kavak Yelleri, Kan Davası�(roman)

    Leyla ile Mecnun, Gençlik ve Güzellik�(öykü)

    Hançer, Balıkesir Muhasebecisi, Tanrıdağı Ziyafeti, Yaprak Dökümü, Eski Rüya, istiklal�(oyun)

    Anadolu Notları(gezi)

    Dil ve Edebiyat(eğitim)    Refik Halit Karay: İstanbul�un İçyüzü, Çete, Sürgün, Yezidin Kızı, Bugünün Saraylısı�(roman)

    Memleket Hikayeleri, Gurbet Hikayeleri(öykü)*

    Sakın Aldanma İnanma Kanma, Kirpinin Dedikleri, Agop Paşa�nın Hatıraları, Guguklu Saat�(mizah)*

    Makyajlı Kadın, Tanrı�ya Şikayet�(günlük)�    Falih Rıfkı Atay: Zeytindağı, Çankaya, Atatürk�ün Bana Anlattıkları, Atatürk�ün Hatıraları, Batış Yılları, Ateş ve Güneş, Atatürk Ne İdi?..(anı)*

    Denizaşırı, Bizim Akdeniz, Taymis Kıyıları, Tuna Kıyıları, Yolcu Defteri, Hind�(gezi)*    BEŞ HECECİLER

    Faruk Nafiz Çamlıbel: Han Duvarları, Gönülden Gönüle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Zindan Duvarları�(şiir)*

    Canavar, Akın, Yayla Kartalı�(oyun)

    Yıldız Yağmuru(roman)    Enis Behiç Koryürek: Miras,Güneşin Ölümü�(şiir)    Halit Fahri Ozansoy: Aruza Veda*, Efsaneler, Rüya�(şiir)

    Sulara Giden Köprü, Aşıklar Yolunun Yolcuları(roman)    Orhan Seyfi Orhon: Gönülden Gönüle, Fırtına ve Kar�(şiir)

    Çocuk Adam(roman)    Yusuf Ziya Ortaç: Yanardağ, Akından Akına�(şiir)

    Üç katlı Ev, İsmet İnönü�(roman)

    Nikahta Keramet..(oyun)

    Ahmet Hamdi Tanpınar: Mahur Beste, Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, �(roman)

    Abdullah Efendi�nin Rüyaları, Yaz Yağmuru, Hikayeler(öykü)

    Beş Şehir, Edebiyat Üzerine Denemeler(deneme)

    19.Asır Türk Edb. Tarihi�(inceleme)

    Bütün Şiirleri    Peyami Safa: Fatih-Harbiye, Yalnızız, Sözde Kızlar, Mahşer, Bir Akşamdı, Bir Tereddütün Romanı, Canan, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Matmazel Noralya�nın Koltuğu, Biz İnsanlar�(roman)

    Eğitim-Gençlik-Üniversite, Doğu-Batı Sentezi, Din-İnkılap-İrtica, Avrupa ve Biz�(inceleme,deneme)    Necip Fazıl Kısakürek: Çile, Sonsuzluk Kervanı, Kaldırımlar, Ben ve Ötesi..(şiir)

    Aynadaki Yalan, Kafa Kağıdı, Birkaç Hikaye�

    Tohum, Bir Adam Yaratmak, Para, Sabırtaşı, Reis Bey, Ahşap Konak, Künye, Yunus Emre�(oyun)

    Son Devrin Din Mazlumları, Çöle İnen Nur, Çerçeve, Cinnet Müstatili�(nesir)    Cahit Sıtkı Tarancı: Otuz Beş Yaş, Ömrümde Sükut, Düşten Güzel(şiir)

    Ziyaya Mektuplar(mektup)    Ahmet Muhip Dıranas: Şiirler, Kırık Saz

    Gölgeler, O Böyle İstemezdi, Çıkmaz, Oyunlar(tiy.)    Fazıl Hüsnü Dağlarca: Üç Şehitler Destanı, Çocuk ve Allah, Daha, Yedi Mehmetler, Çanakkale Destanı, Kınalı Kuzu Ağıdı, 19 Mayıs Destanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk�(şiir)    Nurullah Ataç: Okuruma Mektuplar, Günce I-II, Günlerin Getirdiği, Karalama Defteri, Söyleşiler, Söz Arasında, Diyelim�(deneme,eleştiri,inceleme)    Ahmet Kutsi Tecer: Şiirler/Koçyiğit Köroğlu, Köşebaşı, Satılık Ev, Bir Pazar Günü,�(oyun)

    Sivas Halk Şairleri Bayramı, Köylü Temsilcileri    Mithat Cemal Kuntay: Üç İstanbul(roman)

    İstiklal Şairi Mehmet Akif, Namık Kemal..(biyografi)    Kemalettin Kamu: Bingöl Çobanları, Gurbet, Gurbette Renkler, Gurbet Geceleri�(şiir)    Orhan Veli Kanık: Garip, Vazgeçemediğim, Yenisi, Karşı, Destan Gibi, Bütün Şiirleri

    La Fontaine, Bindiğimiz Dal,..(nesir)    Melih Cevdet Anday: Rahatı Kaçan Ağaç, Garip, Yan Yana�(şiir)    Sabahattin Eyuboğlu: Sanat Üzerine Denemeler, Mavi ve Kara, Montaigne..(deneme)    Atilla İlhan: Duvar, Sisler Bulvarı, Yağmur Kaçağı, Ben Sana Mecburum, Elde Var Hüzün, Ayrılık Sevdaya Dahil�(şiir)

    Kurtlar Sofrası, Bıçağın Ucu, Sokaktaki Adam, Sırtlan Payı, Yaraya Tuz Basmak, Zenciler Birbirine Benzemez�(roman)

    Abbas Yolcu, Hangi Sol, Hangi Atatürk, İkinci Yeni Savaşı, Batı�nın Deli Gömleği�(gezi, deneme, eleştiri)    Cemil Meriç: Umrandan Uygarlığa, Kırk Ambar, Hint Edebiyatı, Mağaradakiler, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir�    Nihad Sami Banarlı: Türkçeni Sırları, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Yahya Kemal Yaşarken, Edebi Bilgiler�..    Ruşen Eşref Ünaydın: Diyorlar Ki, Geçmiş Günler, Atatürk�ü Özleyiş, Atatürk..    Ümit Yaşar Oğuzcan: Şiirde Kırk Yıl, Aşk Mıydı O, Önce Sen Sonra Sen, İki Kişiye Bir Dünya, Hüzün Şarkıları, Seninle Ölmek İstiyorum�(şiir)..Çarşaf dergisinde de mizahi şiirler yazmıştır.    Oğuz Atay: Tutunamayanlar, Bir Bilim Adamının Romanı, Tehlikeli Oyunlar, Korkuyu Beklerken(roman,öykü)    Adalet Ağaoğlu: Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi, Fikrimin İnce Gülü, �.(roman)

    Evcilik Oyunu, Çatıdaki Çatlak, Sınırlarda�.(oyun)    Orhan Pamuk: Kara Kitap, Benim Adım Kırmızı, Yeni Hayat,Kar, Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale(roman)    Aka Gündüz: Dikmen Yıldızı, Bir Şoförün Gizli Defteri, İki Süngü Arasında�    Cahit Zarifoğlu: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Şiirler

    Yürek Dede ile Padişah, Ağaçkakanlar, Serçekuş, Savaş Ritmleri..(roman)    Pertev Naili Boratav: Folklor ve EdebiyatI-II, Halk Hikayeleri ve Halk Hikayeciliği, �.(edebi bilgiler)    Behçet Necatigil: Kapalı Çarşı, Sevgilerde, İki Başına Yürümek�(şiir)

    Yıldızlara Bakmak, Gece Aşevi, Üç Turunçlar�(radyo oyunu)
    7 Kasım 2007
    #1
  2. gusel paylasım sağol
    23 Mart 2009
    #2
  3. Paylaşım için çooooooooooooook teşekkürler =)
    8 Kasım 2009
    #3
  4. saolllllllll:D
    30 Aralık 2010
    #4
  5. saol tşkkürlerr
    11 Ocak 2011
    #5
soru sor